banner-clouds

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Priority Pass


1. In deze gebruiksvoorwaarden hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de betekenissen zoals hieronder omschreven:

Klant
betekent elke persoon die deelneemt aan het Programma.

Digitale ledenkaart
betekent de digitale versie van de Priority Pass-kaart die na activatie kaartvrije toegang biedt bij de meeste lounges en verkopers binnen het programma.

Lounge(s)
betekent een derde partij leverancier van luchthaven- of reislounges die beschikbaar zijn voor klanten van het programma.

Toegangsmiddel
betekent Priority Pass-kaart, digitale ledenkaart, in aanmerking komende betaalkaart, QR-code, barcode of een andere vorm van toegang zoals van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken schriftelijk beschreven door Priority Pass.

Verkoper
betekent een derde partij leverancier van diensten, waaronder maar niet beperkt tot dineren, spa en retail, die beschikbaar zijn voor klanten van het programma.

Erkende verkoper
betekent de organisatie die verantwoordelijk is voor het verwerken van klantbetalingen voor lounges en verkopers via het programma, inclusief maar niet beperkt tot de volgende Priority Pass-partners:

(i) Priority Pass Limited;
(ii) Priority Pass, Inc.;
(iii) Priority Pass (A.P.) Limited;
(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd.;
(v) Collinson Services India LLP;
(vi) Collinson Peru S.A.C.; en
(vii) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd.

Priority Pass
betekent Priority Pass Limited of 3 More London Riverside, Londen, SE1 2AQ, Verenigd Koninkrijk, ondernemingsnr. 02728518.

Priority Pass-kaart
Priority Pass-kaart betekent de lidmaatschapskaart of digitale ledenkaart of een andere vorm van toegang zoals van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken schriftelijk beschreven door Priority Pass.

Programma
betekent het lidmaatschap van het Priority Pass-programma dat wordt geleverd door Priority Pass Limited om klanten toegang tot lounges en verkooplocaties te bieden met behulp van een toegangsmiddel.

 1. Gebruiksvoorwaarden: Door deelname aan het programma gaat de klant akkoord met de gebruiksvoorwaarden en accepteert hij/zij deze. Deze gebruiksvoorwaarden prevaleren bij strijdigheden met andere voorwaarden die de klant heeft ontvangen met betrekking tot aankoop via, of het gebruik van, het programma. Priority Pass behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te kunnen brengen aan deze gebruiksvoorwaarden. De klant gaat ermee akkoord dat Priority Pass hieromtrent kan berichten door de gebruiksvoorwaarden op de website of in de app van het programma bekend te maken en dat het gebruik van het programma door klant gezien kan worden als acceptatie van met de huidige gebruiksvoorwaarden. Er wordt klanten geadviseerd om deze gebruiksvoorwaarden te raadplegen voordat ze het programma gebruiken. Gebruiksvoorwaarden gelden met ingang van 16 oktober 2023 en zijn van toepassing op het gebruik van het programma vanaf dat moment.

 2. Voorwaarden: Deze gebruiksvoorwaarden omschrijven de voorwaarden met betrekking tot het programma en gebruik van loungetoegang of bezoek aan verkooplocaties. Elke lounge en verkooplocatie heeft zijn eigen specifieke voorwaarden, deze zijn te vinden in de beschrijving van de lounge of verkooplocatie op de website of de app van het programma. Door gebruik te maken van de lounge of verkooplocatie gaat de klant akkoord met de voorwaarden van de lounge of verkoper. De klant moet de voorwaarden van de lounge of verkoper nauwkeurig lezen alvorens gebruik te maken van de lounge of verkooplocatie.

 3. Erkende verkoper: De hoofdentiteit die toegang tot lounges en verkooplocaties levert voor het programma is als volgt:

  (i) Priority Pass Limited voor services binnen Europa, het Midden-Oosten en Afrika;
  (ii) Priority Pass, Inc. voor services binnen Noord-Amerika, Zuid-Amerika (met uitzondering van Peru) en Latijns-Amerika;
  (iii) Priority Pass (A.P.) Limited voor services binnen Azië-Pacific (met uitzondering van de Volksrepubliek China, India en Taiwan);
  (iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd. voor services binnen de Volksrepubliek China;
  (v) Collinson Services India LLP voor services binnen India;
  (vi) Collinson Peru S.A.C. voor services binnen Peru; en
  (vii) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd. voor services binnen Taiwan.

  Bezoeken aan een lounge of verkooplocatie zijn onderhevig aan een toegangsprijs per bezoek, per persoon. Indien van toepassing (afhankelijk van het programmalidmaatschap) worden al dit soort bezoeken, waaronder die van begeleidende gasten, in rekening gebracht op de betaalkaart van klant door (i) Priority Pass of (ii) de kaartverstrekker of andere organisatie volgens de tarieven en voorwaarden vermeld door (a) Priority Pass of (b) de kaartverstrekker of andere organisatie aan klant in overeenstemming met zijn/haar Priority Pass-lidmaatschap. Als de klant lid is van meerdere programma’s, is het de verantwoordelijkheid van de klant om het juiste toegangsmiddel te verstrekken om toegang te krijgen tot de lounge of verkooplocatie. De klant mag slechts één van deze lidmaatschappen gebruiken per bezoek. Alle vragen omtrent betalingen moeten worden gericht aan Priority Pass, de betaalkaartverstrekker of andere organisatie en niet aan de individuele lounge of verkooplocatie.

 4. Documentatie: Toegang tot een lounge of verkooplocatie is strikt onder de voorwaarde dat de klant (i) een geldig toegangsmiddel heeft, (ii) een geldige instapkaart en (iii) een aanvullend identificatiemiddel heeft dat de lounge of verkooplocatie kan vragen van de klant en hun gasten, zoals paspoort, nationale identiteitskaart of rijbewijs. Niet in aanmerking komende toegangsbewijzen, foto’s van toegangsmiddelen of verstrekking van het kaartnummer van de Priority Pass-kaart/digitale ledenkaart/betaalkaart worden niet geaccepteerd als toegangsbewijs. Sommige lounges en verkopers in Europa bevinden zich binnen aangewezen Schengen-gedeeltes van de luchthaven. Dit betekent dat toegang tot deze locaties alleen mogelijk is wanneer klant reist tussen Schengen-landen (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm).

 5. Gebruik van de lounge of verkooplocatie: Op vertoon van het toegangsmiddel bij het betreden van een lounge of verkooplocatie, zal het personeel deze elektronisch scannen of een afdruk van het toegangsmiddel maken en een 'bezoekersbon' aan klant, waar van toepassing, verstrekken of een logboekvermelding maken. Op verzoek moet de klant een bezoekersbon tekenen of bevestigen door te tekenen op het scherm van de elektronische kaartlezer, zoals van toepassing, dat de lounge of verkoper het exacte aantal gasten weergegeven heeft, indien van toepassing, bij het bevestigen van de toegang maar er geen kosten per bezoek per persoon worden weergegeven. De kosten per bezoek voor de klant, indien relevant, en die van eventuele gasten zullen gebaseerd worden op de bezoekersbon/de logboekvermelding die ingediend wordt door de lounge-exploitant of verkooplocatie. De elektronische registratie van het bezoek van de klant wordt als een geldig bewijs beschouwd dat de klant de lounge of verkooplocatie heeft bezocht. Gasten moeten worden geregistreerd en gaan de lounge of verkooplocatie op hetzelfde moment binnen als de klant.

 6. Bezoekersbon: Het personeel van de lounge of verkooplocatie zal, in voorkomende gevallen, een afdruk van de voucher/logboekvermelding van het toegangsmiddel maken en de klant is er verantwoordelijk voor dat de bezoekersbon/het ontvangstbewijs/de logboekvermelding zijn/haar eigen gebruik en dat van eventuele gasten op het moment van gebruik van de lounge of verkoper juist weergeeft. Indien van toepassing is de klant verantwoordelijk voor het bewaren van een kopie van de “bezoekersbon” of het ontvangstbewijs dat hij/zij ontvangt. Als een klant een kopie van de voucher/het ontvangstbewijs nodig heeft, moet de klant hierom verzoeken op het moment hij/zij de lounge of verkooplocatie binnengaat. Wanneer er meerdere klanten binnenkomen, is het de verantwoordelijkheid van elke klant om te zorgen dat zij de kosten voor gasten die een eigen programmalidmaatschap hebben niet in rekening gebracht krijgen. Er wordt geadviseerd dat elke klant het personeel hun eigen toegangsmiddel toont en een eigen bezoekersbon ondertekent. Priority Pass is niet aansprakelijk voor enige vorm van weigering tot toegang door lounge of verkoper in verband met technische problemen van bezoekregistratie-apparatuur.

 7. Toegangsmiddel: Wanneer een betaalkaart wordt gebruikt als toegangsmiddel voor het programma, vindt er geen verkooptransactie plaats. Er kan op een later tijdstip een bedrag in rekening worden gebracht op het toegangsmiddel van klant, indien van toepassing en in overeenstemming met de voorwaarden van de aanbieding van een betaalkaartverstrekker of andere organisatie.

 8. Toegang via elektronisch apparaat: Bij het toegangsbewijs op een smartphone, tablet of ander apparaat van de klant, kan inspectie van de digitale ledenkaart door een van de personeelsleden van de lounge of verkooplocatie nodig zijn, en daarbij kan ook hanteren van het apparaat door het personeel nodig zijn. Priority Pass accepteert geen aansprakelijkheid voor door een personeelslid van de lounge of verkooplocatie toegebrachte schade aan het apparaat.

 9. Betaalkaart: Niet alle lounges en verkooplocaties binnen het programma zijn in staat een betaalkaart te accepteren en bij deze locaties moet de klant de fysieke Priority Pass-kaart of Digitale ledenkaart tonen om toegang te krijgen. Klanten worden geadviseerd om de Priority Pass-website of app vooraf te raadplegen om te kijken of een locatie de betaalkaart accepteert en zij dienen altijd in staat te zijn om een Priority Pass-kaart of Digitale ledenkaart te laten zien bij hun bezoek aan een lounge.

 10. Gebruik en vervaldatum: Het toegangsmiddel is niet overdraagbaar en klanten mogen alleen het toegangsmiddel gebruiken met handtekening van de klant op de Priority Pass-kaart of in overeenkomst met de algemene voorwaarden van de digitale ledenkaart en tot en met de vervaldatum. Het toegangsmiddel mag niet worden gebruikt door iemand anders dan de genoemde klant en slechts een toegangsmiddel mag worden gebruikt voor elk bezoek aan een lounge of verkooplocatie. Priority Pass, betaalkaartverstrekker of andere organisatie kunnen het aantal keren dat klant hun toegangsbewijs mag gebruiken voor toegang tot een lounge of verkooplocatie binnen een tijdsperiode en binnen dezelfde aankomst- en vertreklocatie, beperken. Als de betaalkaartverstrekker of andere organisatie deze beperking heeft ingesteld, wordt de klant geïnformeerd door betaalkaartverstrekker of andere organisatie. Priority Pass is niet aansprakelijk voor mogelijk gemaakte kosten door klant als gevolg van het niet informeren door betaalkaartverstrekker of andere organisatie over deze beperking.

 11. Toeslagen verkoper: Priority Pass is niet verantwoordelijk voor heffingen die de verkoper oplegt in verband met een bezoek aan de verkooplocatie, ongeacht of deze geautoriseerd, ongeautoriseerd of incorrect zijn.

 12. Kinderen: Toegang tot lounge en verkooplocatie voor kinderen wordt bepaald door het beleid van iedere specifieke lounge of verkooplocatie. Voor specifieke voorwaarden met betrekking tot kinderen wordt de klant geadviseerd om voor gebruik van lounge en verkooplocatie de beschrijving te raadplegen, die verstrekt wordt via de ‘Loungezoeker’ op de website en in de app van het programma. Toegang van kinderen is naar eigen goeddunken van de lounge of verkooplocatie.

 13. Gedragsnormen: Toegang tot lounge en verkooplocatie is toegestaan voor klant, gast en kinderen die zich gedragen en kleden in overeenstemming met de voorwaarden van de lounge of verkooplocatie. Iedereen die zich niet houdt aan die voorwaarden kan verzocht worden de lounge of verkooplocatie te verlaten. Priority Pass is niet aansprakelijk voor geleden verlies indien de klant en gast toegang wordt geweigerd tot een lounge of verkooplocatie, of het gebruik hiervan, omdat de klant of gast de voorwaarden van dit programma of de lounge of verkooplocatie niet naleven.

 14. Kosten voor consumpties: Het verstrekken van gratis alcoholische drankjes, waar wettelijk toegestaan, is naar het oordeel van elke lounge of verkooplocatie en kan in sommige gevallen beperkt of niet beschikbaar zijn. In dergelijke gevallen is de klant verantwoordelijk voor het direct betalen van eventuele kosten van additionele consumpties of premium alcoholische consumpties aan het personeel van de lounge of verkooplocatie. Raadpleeg de individuele beschrijvingen van lounge of verkooplocatie voor meer informatie.

 15. Telefoon en Wi-Fi: Beschikbaarheid van telefoon- en Wi-Fi-faciliteiten varieert in elke lounge en verkooplocatie en wordt verstrekt naar goeddunken van de lounge en verkooplocatie. Gratis gebruik van telefoonfaciliteiten kan beperkt zijn tot lokale gesprekken. De kosten voor eventuele andere diensten zijn naar goeddunken van elke lounge of verkooplocatie en de klant is verantwoordelijk voor het rechtstreeks betalen van deze kosten aan de lounge of verkooplocatie.

 16. Vluchtaankondigingen: Lounges en verkooplocaties zijn niet verplicht vluchten aan te kondigen en de klant accepteert dat Priority Pass niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enig direct of indirect verlies dat voortkomt uit het feit dat de klant en/of gast(en) hun vlucht(en) missen. De klant is verantwoordelijk voor het controleren van relevante toegangsvereisten voor ieder land dat wordt bezocht en de correcte reisdocumenten voor de reis.

 17. Wijzigingen aan het programma Priority Pass kan de kosten voor de lounge of verkooplocatie of het programma op elk moment wijzigen door 30 dagen van tevoren een kennisgeving te sturen over een dergelijke wijziging. Wanneer de klant het programma ontvangt via een betaalkaartverstrekker of andere organisatie, zullen alle wijzigingen worden gecommuniceerd aan de betaalkaartverstrekker of andere organisatie, die verantwoordelijk is voor het op de hoogte stellen van de klant. In het geval dat een klant een wijzigingen niet accepteert, heeft de klant het recht om zijn/haar programmalidmaatschap te beëindigen via schriftelijke kennisgeving 30 dagen vooraf, rechtstreeks aan Priority Pass of aan de betaalkaartverstrekker of andere organisatie. De betaalkaartverstrekker of organisatie is dan verantwoordelijk voor het informeren van Priority Pass en is aansprakelijk voor de kosten die de klant maakt als gevolg van het mislukken van het informeren van Priority Pass over de beëindiging.

 18. Derde partijen: Lounges en verkopers zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door derde partijen. De klant en eventuele gasten moeten zich houden aan de regels en het beleid van elke deelnemende lounge of verkooplocatie en de klant accepteert dat het verstrekken van een toegangsmiddel voor een lounge of verkooplocatie geen constante toegang garandeert en dat dit onderhevig is aan capaciteitsbeperkingen. De klant aanvaardt dat Priority Pass geen controle heeft over de beslissing van de lounge of verkooplocatie om een klant al dan niet toe te laten, het aantal mensen dat op een bepaalde tijd in een lounge wordt toegelaten, de aangeboden faciliteiten, de openings-/sluitingstijden, de tijd die klanten in de lounge of verkooplocatie mogen doorbrengen en eventuele kosten die betaald moeten worden bovenop of naast die kosten die in de bezoeken aan de lounge of verkooplocatie zijn inbegrepen, of op het personeel. Priority Pass zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de voordelen en faciliteiten beschikbaar zijn zoals geadverteerd, maar de klant aanvaardt dat Priority Pass niet garandeert, noch op welke manier dan ook garantie geeft dat alle of enige voordelen en faciliteiten beschikbaar zullen zijn op het moment van het bezoek van klant.

 19. Betalingen tussen klant en lounge: Wanneer van toepassing kan er voor toegang tot bepaalde lounges betaling vereist worden, naast de aanspraken van de klant. Deze aanvullende betaling wordt geregeld door de lounge en Priority Pass accepteert geen aansprakelijkheid voor deze betaling tussen klant en lounge.

 20. Vooraf reserveren: Indien van toepassing kunnen lounges een reserveringsservice aanbieden tegen bijkomende kosten. Dit wordt geregeld door Priority Pass of de exploitant van de lounge. De leverancier van de reserveringsservice wordt aangegeven op de reserveringspagina en de servicebeschrijving op de programmawebsite en in de app. Waar de lounge de erkende verkoper is en de aanvullende kosten verwerkt, is de lounge verantwoordelijk voor deze service en transactie tussen klant en lounge.  Alle vragen omtrent de reserveringstransactie of betaling gemaakt via de lounge moeten worden gericht tot de lounge.

  Waar Priority Pass de erkende verkoper is en de aanvullende kosten verwerkt, is Priority Pass verantwoordelijk voor deze service en transactie tussen klant en Priority Pass. Alle vragen omtrent de reserveringstransactie of betaling gemaakt via Priority Pass moeten worden gericht tot Priority Pass. Reserveringsservice is onderhevig aan de naleving van de klant van alle toepasselijke voorwaarden van de gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden van de lounge.

 21. Links en websites van derde partijen: De programmawebsite kan links bevatten naar websites, aanbiedingen of programma's die aangeboden worden door of eigendom zijn van derden die geen onderdeel uitmaken van of beheerd worden door Priority Pass. Priority Pass accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites van derden of met betrekking tot het gebruikmaken van lounge(s) of van aanbiedingen door derden. Priority Pass is niet aansprakelijk voor verlies of schade die eventueel voortkomt uit het gebruik door de klant van websites, aanbiedingen of programma's van derden.

 22. Verlies: De klant accepteert dat Priority Pass niet aansprakelijk is voor enig direct of indirect verlies van de klant of gast, dat voorkomt uit het leveren of niet leveren (geheel of gedeeltelijk) van de geadverteerde voordelen en faciliteiten. De klant accepteert dat Priority Pass niet aansprakelijk is voor enig verlies of persoonlijk letsel geleden in een lounge of verkooplocatie door iemand die daar binnen is gegaan met een toegangsbewijs onder het programma.

 23. Persoonlijke bezittingen: Voor zover de wet dit toelaat accepteert Priority Pass geen verantwoordelijkheid voor de acties van de klant of gast bij gebruikmaking van toegang tot de lounge of verkooplocatie of deelname aan het programma en is het niet verantwoordelijk voor persoonlijke bezittingen die worden meegenomen in de lounge of op de verkooplocatie door klant of hun gast.

 24. Verloren of gestolen toegangsbewijs:Verloren, gestolen of beschadigde toegangsbewijzen moeten onmiddellijk gemeld worden aan (i) het Priority Pass-kantoor waar het toegangsmiddel werd uitgegeven of (ii) aan de betaalkaartverstrekker of andere organisatie die verantwoordelijk is voor het verstrekken van een vervangend toegangsmiddel. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor een vervangend toegangsmiddel.

 25. Ongeldig toegangsmiddel: Elke toegang tot een lounge of verkoper gebruikt door een klant met behulp van een ongeldig toegangsmiddel, inclusief die van eventuele gasten, wordt in rekening gebracht aan de klant.

 26. Annulering door klant: Indien de klant de toegang tot het programma, of de relatie met de betaalkaartverstrekker of andere organisatie waardoor toegang is verstrekt, beëindigt, worden de toegangsmiddelen geannuleerd op de dag dat de beëindiging van kracht is. Elke toegang tot een lounge of verkoper gebruikt door een klant met behulp van een ongeldig toegangsmiddel, inclusief die van eventuele gasten, wordt in rekening gebracht aan die klant. Klanten die direct toegang hebben tot programma via Priority Pass moeten contact opnemen met Priority Pass voor alle zaken met betrekking tot annulering. Klanten die toegang hebben tot het programma via een betaalkaartverstrekker of andere organisatie, dienen voor alle annuleringskwesties contact op te nemen met de betaalkaartverstrekker of andere organisatie.

 27. Annulering en openstaande toeslagen: Wanneer toegang tot het programma is ingetrokken in verband met het annuleren van de betaalkaart van de klant of het overzetten van een account naar een betaalkaart die niet langer deelneemt aan het programma, behoudt Priority Pass het recht voor om juridische activiteiten te ontplooien om openstaande kosten terug te krijgen.

 28. Annulering door Priority Pass: Priority Pass behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving een programmalidmaatschap in te trekken of het programma te beëindigen. Indien van toepassing wordt een evenredige terugbetaling gedaan van de jaarlijkse contributie of het inschrijvingsgeld voor het programma op voorwaarde dat de intrekking niet heeft plaatsgevonden als gevolg van fraude of misbruik door de klant. Priority Pass behoudt zich het recht voor om direct, zonder teruggave, ieder programmalidmaatschap van het programma te annuleren wanneer deze gebruiksvoorwaarden worden geschonden.

 29. Bedenktermijn voor nieuw lidmaatschap van het programma Nieuwe klanten van programma die direct bij Priority Pass hebben gekocht, hebben recht op een volledige terugbetaling van de lidmaatschapskosten als zij binnen 14 dagen na de aankoop annuleren en zij nog geen gebruik hebben gemaakt van de service. Alle services die tijdens deze 14 dagen bedenktijd worden gemaakt, worden afgetrokken van de terugbetaling bij annulering van het programmalidmaatschap voor de bedenktijd van 14 dagen is afgelopen. Annulering van het lidmaatschap moet schriftelijk plaatsvinden, gericht aan het Priority Pass-kantoor waar het toegangsmiddel uitgegeven is, of per telefoon op +44 20 8680 1338.

 30. Hernieuwing van het programma: Verlengingsvoorwaarden worden alleen door Priority Pass beoordeeld.

 31. Automatisch betalen: Als het programmalidmaatschap direct is aangekocht via Priority Pass en wanneer op het moment van inschrijven de klant akkoord gaat met automatisch betalen, wordt het programmalidmaatschap van het programma automatisch hernieuwd. Als de klant het programmalidmaatschap niet wil hernieuwen, moet klant zijn/haar programmalidmaatschap binnen 30 dagen na de hernieuwingsdatum schriftelijk opzeggen bij het Priority Pass-kantoor waar het toegangsmiddel is uitgegeven. Als de klant het automatisch betalen voor het programmalidmaatschap wil annuleren, moeten zij dit ten minste 6 weken voor de vervaldatum van hun actieve programmalidmaatschap schriftelijk bevestigen.

 32. Standaard facturatie: Indien het programmalidmaatschap direct bij Priority Pass is gekocht en de klant heeft ingestemd met standaard-facturatie zal het programmalidmaatschap vervallen indien klant vóór het einde van het programmalidmaatschap Priority Pass niet schriftelijk informeert dat hij/zij het programmalidmaatschap wil verlengen.

 33. Kosten: Priority Pass behoudt zich het recht voor eventuele kosten die onder het programma van toepassing zijn te verhogen met voorafgaande kennisgeving aan de klant van 30 dagen. Dit kan betrekking hebben tot, maar niet beperkt tot, kosten voor het programmalidmaatschap van het programma en tarieven voor lounge of verkooplocatie.

 34. Betaalkaart in bestand: Er moet een geldige en niet-vervallen betaalkaart worden opgeslagen in elke lidmaatschapsaccount van klant en wanneer dit niet het geval is, kan dit leiden tot opschorten of beëindigen van het lidmaatschap van klant. Door het aanleveren of updaten van betaalkaartgegevens door accountregistratie of gedurende de lidmaatschapstermijn, of gebruik van de betaalkaart als betaalmiddel bij de lounge of verkooplocatie (indien van toepassing), gaat klant ermee akkoord dat de betaalkaartgegevens worden bewaard en gebruikt voor betaling van het lidmaatschap van het programma, lounge- of verkoperstarieven of voor het verwerken van accountverificatiecontroles, indien van toepassing. Priority Pass kan, van tijd tot tijd, aanvullende verificatietransacties of betaalkaartauthenticaties uitvoeren op de bewaarde betaalkaarten voor het onderhouden van toepasselijke autorisatie voor het in rekening brengen van kosten of het verwerken van accountverificatiecontroles in overeenstemming met van toepassing zijnde regelgeving. Ieder bedrag dat wordt afgeschreven als onderdeel van de verificatie, wordt bij verificatie door betaalkaartverstrekker van klant geannuleerd/terugbetaald door Priority Pass.

 35. Upgrades en downgrades: Als het programmalidmaatschap direct bij Priority Pass is gekocht, kunnen nieuwe klanten van het programma hun programmalidmaatschap upgraden of downgraden door contact op te nemen met Priority Pass binnen 14 dagen na aanvang van hun programmalidmaatschap, op voorwaarde dat er geen bezoeken aan lounges of verkooplocaties door de klant hebben plaatsgevonden. Hernieuwende klanten kunnen hun programmalidmaatschap alleen upgraden of downgraden aan het begin van een nieuwe lidmaatschapsperiode.

 36. Extra kosten: Als het programmalidmaatschap direct bij Priority Pass is gekocht en afhankelijk van het land van verblijf van de klant, kunnen verzend- en afhandelingskosten in rekening worden gebracht ten bedrage van GBP £ 10 / EUR € 10 / USD $ 10. Priority Pass is niet verantwoordelijk voor aanvullende kosten of internationale toeslagen die de klant moet betalen in verband met transacties en betalingen.

 37. Vrijwaring: De klant gaat ermee akkoord Priority Pass en haar directeuren, managers, medewerkers en vertegenwoordigers (samen‚ ’de gevrijwaarde partijen’) te vrijwaren van en iedere gevrijwaarde partij vrijstelt van alle aansprakelijkheid, schade, verlies, claims, vervolgingen, vonnissen en kosten (inclusief redelijke juridische kosten) voor letsel of overlijden van een persoon of schade aan of vernietiging van een eigendom die voortvloeit uit het gebruik van het programma door de klant of een van zijn/haar gasten, met uitzondering dat een dergelijke vrijstelling niet geldt voor handelingen van grove nalatigheid of moedwillig misdragen van de gevrijwaarde partijen.

 38. Belastingverplichting: Priority Pass doet geen uitspraken met betrekking tot het inkomen, gebruik, accijnzen of andere belastingverplichtingen van klant als gevolg van hun Priority Pass-lidmaatschap. Klant wordt geadviseerd hun boekhouder of belastingadviseur te raadplegen voor meer informatie. De klant alleen is verantwoordelijk voor eventuele fiscale aansprakelijkheid als gevolg van het Priority Pass-lidmaatschap.

 39. Persoonsgegevens: Door deelname aan het programma gaat de klant ermee akkoord dat zijn/haar persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van het programma, beschikbaar op de programmawebsite of op verzoek aan Priority Pass Limited gevestigd aan 3 More London Riverside, Londen, SE1 2AQ, Verenigd Koninkrijk.

 40. Geschillen: De klant gaat ermee akkoord dat Priority Pass niet verantwoordelijk is voor enige geschillen of claims die kunnen ontstaan tussen de klant, lounges, betaalkaartvertrekkers of andere organisaties, noch voor enig verlies, kosten, schade of gemaakte of verschuldigde kosten.

 41. Klachten over het programma: Priority Pass is niet verantwoordelijk voor enige disputen of claims die kunnen ontstaan tussen de klant en/of lounges of verkopers, noch voor enig verlies, kosten, schade of kosten. Als de klant zorgen of klachten heeft over het programma, kan hij/zij contact opnemen met Priority Pass. Alle claims, problemen of klachten die voortkomen uit of in verband met het programma met betrekking tot toegang tot de lounge of verkooplocatie moet worden afgehandeld met Priority Pass. Klanten die klachten hebben met betrekking tot toegang tot een lounge of verkooplocatie, moeten binnen zes maanden na het betreffende bezoek aan een lounge of verkooplocatie een klacht indienen via een van de opgegeven kanalen.

  Telefonisch contact opnemen met de volgende kantoren van Priority Pass:
  Verenigd Koninkrijk: +44 (0) 208 680 1338
  Hongkong: +852 2866 1964
  VS / Dallas: +1 972 735 0536

  Schrijven naar:
  Priority Pass
  PO Box 815
  Haywards Heath
  RH16 9LR
  Verenigd Koninkrijk

  E-mail:
  Controle: Priority Pass probeert constant de geleverde diensten aan klanten te verbeteren, daarom controleren wij telefoongesprekken van klanten om onze diensten te onderhouden en verbeteren. Indien telefoongesprekken worden opgenomen, kan de klant toegang krijgen tot hun eigen opnames en telefoonkosten na schriftelijk verzoek aan Priority Pass.

 42. Sancties: De klant garandeert dat (i) de klant niet gevestigd is in een land met een embargo van de Amerikaanse overheid of dat wordt gezien als een land dat “terroristen ondersteunt” door de Amerikaanse overheid en (ii) dat de klant niet voorkomt op een “watchlist” met verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid, inclusief de Specially Designated Nationals-lijst die wordt gepubliceerd door de Office of Foreign Assets Control van de Amerikaanse Treasury of Denied Persons-lijst van het U.S. Department of Commerce.

 43. Jurisdictie: Voor zover dit door de plaatselijke wet- of regelgeving toegelaten is, is op deze gebruiksvoorwaarden het Engelse recht van toepassing en onderwerpen zowel Priority Pass als klant zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken voor het beslechten van uit de gebruiksvoorwaarden voortkomende geschillen.

 44. Uitvoerbaarheid: Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde autoriteit of rechtbank als nietig of onuitvoerbaar wordt beoordeeld, dan wordt die bepaling niet bestaand geacht en zal deze verder geen invloed hebben op de rest van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden.

 45. Conflict: Als er een betekeningsconflict is tussen de Engelse versie van deze gebruiksvoorwaarden of een andere versie of vertaling van de gebruiksvoorwaarden, heeft de Engelse versie voorrang.


  Specifieke voorwaarden kortingsaanbieding:

  Als kortingsaanbiedingen onderdeel uitmaken van uw programma, zijn de volgende specifieke voorwaarden van toepassing, in aanvulling op de clausules 1-47:

  Kortingsaanbieding
  betekent diner-, spa- en retailaanbiedingen, doorgaans gekenmerkt door een korting aangeboden door een verkoper aan de klant, waar de verkoper de erkende verkoper is (klant betaalt de verkoper direct); over het algemeen door de verkoper gefinancierde kortingen (vaste of %-korting).

 46. Erkende verkoper: Verkoper is de erkende verkoper voor kortingsaanbiedingen via dit programma. De klant betaalt de verkoper direct na gebruik van de kortingsaanbieding.

 47. Toegang: Kortingsaanbiedingen zijn alleen toegankelijk via de website of de app van het programma. Kortingsaanbieding wordt door de verkoper geaccepteerd na betaling van de transactie tussen de klant en de verkoper.

 48. Voorwaarden kortingsaanbiedingen: Elke kortingsaanbieding heeft zijn eigen specifieke voorwaarden welke worden omschreven in de omschrijving van de kortingsaanbieding en is via de website of app toegankelijk voordat een aanbieding wordt gekocht. Door een kortingsaanbieding te genereren gaat de klant akkoord met de voorwaarden voor de kortingsaanbiedingen. Lees de voorwaarden voor de kortingsaanbiedingen aandachtig door voordat een kortingsaanbieding wordt geopend.

 49. Toegangsmiddel: Het toegangsmiddel is een hiervoor in aanmerking komende QR-code of alfanumerieke code die wordt gegenereerd na het selecteren van een kortingsaanbieding en waardoor de klant in staat is de kortingsaanbieding bij de verkoper te gebruiken.

 50. Gebruik van een kortingsaanbieding: Voor toegang tot de kortingsaanbiedingen moet een toegangsmiddel worden getoond aan de verkoper en moet de klant het personeel informeren dat hij/zij gebruik wil maken van de kortingsaanbieding. Het toegangsmiddel wordt visueel geverifieerd door de medewerkers van de verkoper om te controleren of de klant gerechtigd is de kortingsaanbieding die via het programma is geleverd, te gebruiken. Bovendien wordt gecontroleerd hoeveel gasten de klant mogen begeleiden.

 51. Extra kosten: De klant is verantwoordelijk voor eventuele extra kosten en welke niet zijn omschreven als inbegrepen in de kortingsaanbieding.

 52. Gebruik en vervaldatum: Gebruik van de kortingsaanbieding is niet overdraagbaar en klanten mogen alleen de kortingsaanbieding gebruiken tot de vervaldatum zoals weergegeven op de website en/of in de app, of tot de vervaldatum van de kortingsaanbieding zoals weergegeven in de voorwaarden van de kortingsaanbieding. De kortingsaanbieding mag alleen worden gebruikt door de in aanmerking komende klant en zijn/haar toegestane gasten.

 53. Toeslagen verkoper: Priority Pass is niet verantwoordelijk voor enige toeslagen gemaakt door de verkoper met betrekking tot enige kortingsaanbieding, ongeacht of deze geautoriseerd, ongeautoriseerd of incorrect zijn.

 54. Geschillen: Alle claims of problemen die voortkomen uit of in verband met het programma met betrekking tot kortingsaanbiedingen moeten worden afgehandeld met de verkoper. Klanten die klachten hebben met betrekking tot een kortingsaanbieding, moeten binnen 30 dagen na gebruik van de kortingsaanbieding een klacht indienen bij de verkoper. Hiervoor moet de klachtenprocedure zoals beschreven in de voorwaarden voor kortingsaanbiedingen worden gevolgd.


  Specifieke voorwaarden platformen van derden:

  Als diensten via platformen van derden onderdeel uitmaken van uw programmalidmaatschap, zijn de volgende specifieke voorwaarden van toepassing, in aanvulling op de clausules 1-56:

  Platform van derden
  betekent een website van derden, white label/re-branded website of mobiele applicatie die is gemaakt of wordt aangeboden voor een verkoper, waar klanten gratis of afgeprijsde diensten kunnen gebruiken als resultaat van hun deelname aan het programma.


 55. Erkende verkoper: Verkoper is een geregistreerd verkoper voor inwisselen van diensten met korting via een platform van derden als resultaat van hun deelname aan het programma.

 56. Toegang: De klant heeft toegang tot diensten via het Platform van een derde partij via (i) de website of app van het Programma, of (ii) via een hyperlink die door Priority Pass aan de klant wordt verstrekt.

 57. Voorwaarden platformen van derden: Iedere verkoper heeft zijn eigen specifieke servicevoorwaarden waar de klant zich aan moet houden. Door het platform van derden te gebruiken, accepteert de klant de voorwaarden van de verkoper. Lees de voorwaarden van de verkoper zorgvuldig door voordat u platformdiensten van derden gebruikt. In het geval van een conflict tussen de Programmavoorwaarden en de Verkopersvoorwaarden, prevaleren de Programmavoorwaarden.

 58. Toegangsbewijs De toegangsmiddelen zijn afhankelijk van de services die op het platform van derden worden gebruikt. Klanten kunnen na betaling, indien van toepassing, diensten inwisselen voor het Platform van derden door naar een link op de website of app van het Programma te gaan. De klant kan worden doorverwezen om de website van het Programma te verlaten en naar het platform van derden te worden doorgestuurd.

 59. Gebruik van het platform van derden: Zodra de service door de klant is ingewisseld, krijgt de klant rechtstreeks toegang tot het platform van derden.

 60. Extra kosten: Diensten die toegankelijk zijn via het Platform van derden kunnen gratis of met korting zijn als gevolg van lidmaatschap van het programma. De klant is verantwoordelijk voor eventuele extra kosten, inclusief maar niet beperkt tot in-app-aankopen en add-ons, die niet specifiek zijn beschreven zoals opgenomen in het lidmaatschap van de klant bij het programma.

 61. Gebruik en vervaldatum: Diensten waartoe toegang wordt verkregen via het platform van derden zijn niet-overdraagbaar en klanten mogen dergelijke diensten alleen gebruiken tot (i) de vervaldatum die wordt weergegeven op het platform van derden, (ii) het verstrijken van het lidmaatschap van het programma, of tot (iii) het verstrijken van de services zoals vermeld in Programmavoorwaarden of Handelsvoorwaarden. Diensten via Platform van derden mogen niet worden gebruikt door andere personen dan de klant of hun in aanmerking komende gasten, indien van toepassing.

 62. Toeslagen verkoper: Priority Pass is niet verantwoordelijk voor enige toeslagen gemaakt door de verkoper met betrekking tot enig platform van derden, ongeacht of deze geautoriseerd, ongeautoriseerd of incorrect zijn.

 63. Wijzigingen: Priority Pass kan naar eigen goeddunken zijn aanbod van toegang tot diensten via platforms van derden intrekken of vervangen na kennisgeving van een dergelijke wijziging.

 64. Geschillen: Alle claims of problemen die voortvloeien uit of verband houden met diensten die toegankelijk zijn via platforms van derden, moeten worden afgehandeld door de verkoper. Klanten met klachten met betrekking tot het platform van derden, dienen een klacht in te dienen bij de verkoper volgens de klachtenprocedure beschreven op het platform van derden.