Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Priority Pass


1. In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de hieronder verklaarde betekenis:

Klant
betekent elke persoon die deelneemt aan het Programma.
Digitale ledenkaart
betekent de digitale versie van de Priority Pass-kaart die na activatie kaartvrije toegang biedt bij de meeste lounges en verkopers binnen het programma.
Lounge
betekent een derde partij leverancier van luchthaven- of reislounges die beschikbaar zijn voor klanten van het programma.
Verkoper
Verkoper   betekent een derde partij leverancier van diensten, waaronder maar niet beperkt tot dineren, spa en retail, die beschikbaar zijn voor klanten van het programma.
Erkende verkoper
betekent de organisatie die verantwoordelijk is voor het verwerken van de betalingen van de klanten. Priority Pass Limited is de erkende verkoper voor toegang tot een lounge via het programma.
Priority Pass
betekent Priority Pass Limited of Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, Londen, EC3A 7BU, Verenigd Koninkrijk, ondernemingsnr. 08792537.
Priority Pass-kaart
Priority Pass-kaart betekent de lidmaatschapskaart of digitale ledenkaart of een andere vorm van toegang zoals van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken schriftelijk beschreven door Priority Pass.
Programma
Programma betekent het lidmaatschap van het Priority Pass-programma dat wordt geleverd door Priority Pass Limited om klanten toegang tot lounge en verkooplocaties te bieden met behulp van een Priority Pass-kaart.


 1. Gebruiksvoorwaarden De klant erkent dat door gebruik te maken van het programma de klant akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en deze accepteert. Deze gebruiksvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene voorwaarden die aan de klant worden geleverd met betrekking tot de aankoop, of het gebruik, van het programma. Priority Pass behoudt te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze gebruiksvoorwaarden. Klanten gaan ermee akkoord dat Priority Pass hieromtrent bericht door het plaatsen van de gebruiksvoorwaarden op de website of in de app van Priority Pass en dat het gebruik van het programma door de klant betekent dat hij/zij akkoord gaat met de actuele gebruiksvoorwaarden. Klanten worden geadviseerd om deze gebruiksvoorwaarden te bekijken voor het gebruik van het programma en een bezoek aan een lounge of verkooplocatie. Gebruiksvoorwaarden gelden met ingang van 24 juli 2018 en zijn van toepassing op het gebruik van het programma vanaf dat moment.

 2. Voorwaarden: Deze gebruiksvoorwaarden omschrijven de voorwaarden met betrekking tot het programma en gebruik van loungetoegang of bezoek aan verkooplocaties. Elke lounge en verkooplocatie heeft zijn eigen specifieke voorwaarden, deze zijn te vinden in de beschrijving van de lounge of verkooplocatie op de website of de app van het programma. Door gebruik te maken van de lounge of verkooplocatie gaat de klant akkoord met de voorwaarden van de lounge of verkoper. Lees de voorwaarden van de lounge of verkoper nauwkeurig alvorens gebruik te maken van de lounge of verkooplocatie.

 3. Erkende verkoper: Bezoeken aan een lounge of verkooplocatie zijn onderhevig aan een toegangsprijs per bezoek, per persoon. Indien van toepassing (afhankelijk van het soort lidmaatschap) worden al dit soort bezoeken, waaronder die van begeleidende gasten, in rekening gebracht op de betaalkaart van de kaarthouder door (i) Priority Pass of (ii) de kaartuitgever volgens de tarieven en voorwaarden vermeld door (i) Priority Pass of (ii) de kaartuitgever aan de kaarthouder in overeenstemming met zijn/haar Priority Pass-lidmaatschap. Als de klant meerdere lidmaatschappen heeft, is de klant verantwoordelijk voor het presenteren van de juiste Priority Pass-kaart of betaalkaart aan het personeel van de lounge voor toegang tot de lounge. Er mag slechts één lidmaatschapskaart per bezoek worden gebruikt. Alle vragen omtrent betalingen moeten worden gericht aan Priority Pass of de verstrekker van de betaalkaart en niet aan de individuele lounges.

 4. Gebruik van de lounge of verkooplocatie: Op vertoon van de Priority Pass-kaart bij het betreden van de lounge, zal het loungepersoneel deze elektronisch scannen of een afdruk van de kaart maken en een ‘bezoekersbon’ aan de kaarthouder verstrekken of een logboekvermelding maken. Indien verzocht moet de klant ‘de bezoekersbon’ of op de reader, indien van toepassing, ondertekenen. De bezoekersbon of reader geeft ook het exacte aantal gasten weer, voor zover dit van toepassing is, echter niet de kosten per persoon per loungebezoek. De kosten per bezoek voor de klant, indien relevant, en die van eventuele gasten zullen gebaseerd worden op de ‘bezoekersbon’/de logboekvermelding die ingediend wordt door de lounge-exploitant of verkooplocatie. De elektronische registratie van het bezoek van de klant wordt als geldig bewijs beschouwd dat de klant de lounge heeft bezocht.

 5. Documentatie: Toegang tot een lounge of verkooplocatie is strikt onder de voorwaarde dat de klant (i) een geldige Priority Pass-kaart heeft, (ii) een geldige instapkaart en (iii) een aanvullend identificatiemiddel heeft dat de lounge of verkooplocatie kan vragen van de klant en hun gasten, zoals paspoort, nationale identiteitskaart of rijbewijs. Betaalkaarten worden niet geaccepteerd als vervanging van de Priority Pass-kaart. Sommige lounges en verkopers in Europa bevinden zich binnen aangewezen Schengen-gedeeltes van de luchthaven. Dit betekent dat toegang tot deze locaties alleen mogelijk is wanneer klanten reizen tussen Schengen-landen (https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm).

 6. Bezoekersbon: Het loungepersoneel zal, in voorkomende gevallen, een afdruk van de voucher/logboekvermelding van de Priority Pass-kaart maken en de klant is er verantwoordelijk voor dat de “Bezoekersbon” voucher/het ontvangstbewijs/de logboekvermelding zijn/haar eigen gebruik en dat van eventuele gasten op het moment van gebruik van de lounge of verkooplocatie juist weergeeft. Indien van toepassing is de klant verantwoordelijk voor het bewaren van een kopie van de ‘Bezoekersbon’ die of het ontvangstbewijs dat hij/zij van de loungereceptie ontvangt. Als de klant een kopie van de bezoekersbon/het ontvangstbewijs nodig heeft, moet klant hierom verzoeken op het moment hij/zij de lounge of de verkooplocatie binnengaat. Bij binnenkomst van meerdere klanten is iedere klant ervoor verantwoordelijk te zorgen dat hij/zij geen kosten voor gasten die zelf lid zijn van Priority Pass in rekening gebracht krijgt. Wij adviseren dat iedere klant zijn/haar Priority Pass-kaart toont aan het personeel en zijn/haar bezoekersbon zelf ondertekent.

 7. Toegang via elektronisch apparaat: Bij gebruik van de digitale ledenkaart op een smartphone, tablet of ander apparaat van de klant, kan inspectie van de digitale ledenkaart door een van de loungepersoneelsleden nodig zijn, en daarbij kan ook hanteren van het apparaat door het personeelslid nodig zijn. Priority Pass accepteert geen aansprakelijkheid voor door een personeelslid van de lounge of verkoper toegebrachte schade aan het apparaat.

 8. Digitale ledenkaart: Niet alle lounges en verkooplocaties binnen het programma zijn in staat de Digitale ledenkaart te accepteren en bij deze locaties moet de klant de fysieke Priority Pass-kaart tonen om toegang te krijgen. Klanten worden geadviseerd om de Priority Pass-website of app vooraf te raadplegen om te kijken of een locatie de digitale ledenkaart accepteert en zij dienen altijd in staat te zijn om een fysieke Priority Pass-kaart te laten zien bij hun bezoek.

 9. Vooraf reserveren: Indien van toepassing kunnen lounges een reserveringsservice aanbieden tegen bijkomende kosten. Dit wordt niet geregeld door Priority Pass maar door de exploitant van de lounge. Alle vragen en opmerkingen hieromtrent moeten worden direct aan de lounge worden gericht.

 10. Gebruik en vervaldatum: De Priority Pass-kaart is niet overdraagbaar en klanten mogen alleen de Priority Pass-kaart na ondertekening door de klant en tot en met de vervaldatum gebruiken. De Priority Pass-kaart kan alleen worden gebruikt door de betreffende klant en er kan slechts één kaart gebruikt worden voor elk bezoek aan een lounge of verkooplocatie.

 11. Toeslagen verkoper: Priority Pass is niet verantwoordelijk voor heffingen die de verkoper oplegt in verband met een bezoek aan de verkooplocatie, ongeacht of deze geautoriseerd, ongeautoriseerd of incorrect zijn.

 12. Kinderen: Of kinderen toegang hebben tot een lounge varieert afhankelijk van de specifieke beleidslijnen van elke lounge. Klanten worden geadviseerd de omschrijving van de lounge te bekijken in de Loungezoeker-link voor kindspecifieke voorwaarden voor zij gebruik maken van de lounge. Toegang van kinderen is naar eigen goeddunken van de betreffende lounge.

 13. Gedragsnormen: Toegang tot lounges en verkooplocaties is toegestaan voor klanten en eventuele gasten (inclusief kinderen) die zich gedragen en kleden in overeenstemming met de voorwaarden van de lounge of verkooplocatie. Iedereen die zich niet houdt aan die voorwaarden kan verzocht worden de faciliteiten te verlaten. Priority Pass is niet aansprakelijk voor geleden verlies indien de klant en eventuele gasten toegang wordt geweigerd tot een lounge of verkooplocatie, of het gebruik hiervan, omdat de klant en/of gasten de voorwaarden niet naleven.

 14. Medewerkers uit de reisbranche: Medewerkers van luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en andere organisaties uit de reisbranche die met tickets tegen gereduceerde tarieven reizen komen mogelijk niet in aanmerking voor toegang. Priority Pass behoudt zich het recht voor lidmaatschap tot het programma voor mensen die in dienst zijn van of een contract hebben met een luchtvaartmaatschappij, luchthaven of een overheidsinstelling met betrekking tot luchtvaartmaatschappijen of luchthavenbeveiliging, te weigeren.

 15. Kosten voor consumpties: Het verstrekken van gratis alcoholische drankjes (waar wettelijk toegestaan) is naar het oordeel van elke lounge of verkoper en kan in sommige gevallen beperkt of niet beschikbaar zijn. In dergelijke gevallen is de klant verantwoordelijk voor het direct betalen van eventuele kosten van additionele consumpties of premium alcoholische consumpties aan het personeel van de lounge of de verkoper (raadpleeg de beschrijvingen op de individuele locaties voor meer details hierover).

 16. Telefoon en Wi-Fi: Telefoon- en Wi-Fi-faciliteiten (waar beschikbaar) variëren van lounge tot lounge en worden verstrekt naar goeddunken van de lounge-exploitant. Gratis gebruik van telefoonfaciliteiten is normaal gesproken beperkt tot lokale gesprekken. Kosten voor andere loungefaciliteiten zijn ter beoordeling van elke lounge-exploitant en de klant is verantwoordelijk voor de rechtstreekse betaling ervan aan de lounge.

 17. Vluchtaankondigingen: Lounges en verkooplocaties zijn niet verplicht vluchten aan te kondigen en de klant accepteert dat Priority Pass niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enig direct of indirect verlies dat voortkomt uit het feit dat de klant en/of gast(en) hun vlucht(en) missen. Verder is de klant verantwoordelijk voor het controleren van relevante toegangsvereisten voor ieder land dat wordt bezocht en voor het hebben van de correcte reisdocumenten voor de reis.

 18. Kosten voor het programma: Priority Pass kan de kosten voor loungebezoeken op elk moment wijzigen door 30 dagen van tevoren een kennisgeving te sturen over een dergelijke wijziging. Indien de klant de Priority Pass-kaart via een derde betaalkaartverstrekker ontvangt, moeten eventuele wijzigingen in de kosten voor loungebezoeken meegedeeld worden aan de betaalkaartverstrekker die verantwoordelijk is verantwoordelijk voor het informeren van de klant. In het geval dat de klant de wijzigingen in de kosten voor bezoeken aan lounges of verkooplocaties niet accepteert, heeft de klant het recht om zijn/haar lidmaatschap te beëindigen via schriftelijke kennisgeving 30 dagen vooraf, rechtstreeks aan Priority Pass of aan de betaalkaartverstrekker. De betaalkaartverstrekker is dan verantwoordelijk voor het informeren van Priority Pass en is aansprakelijk voor de kosten die de klant maakt als gevolg van het mislukken van het informeren van Priority Pass over de beëindiging.

 19. Derde partijen: Lounges en verkopers zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door derde partijen. De klant en eventuele gasten moeten zich houden aan de regels en het beleid van elke locatie en de klant accepteert dat het verstrekken van een Priority Pass-kaart voor een lounge of verkooplocatie geen constante toegang garandeert en dat dit onderhevig is aan capaciteitsbeperkingen. De klant aanvaardt dat Priority Pass geen controle heeft over de beslissing van de lounge of verkoper om een klant al dan niet toe te laten, het aantal mensen dat op een bepaalde tijd in een lounge wordt toegelaten, de aangeboden faciliteiten, de openings-/sluitingstijden, de tijd die klanten op de locatie mogen doorbrengen en eventuele kosten die betaald moeten worden bovenop of naast die kosten die in de bezoeken aan de lounge of verkooplocatie zijn inbegrepen, of op het personeel. Priority Pass zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de voordelen en faciliteiten beschikbaar zijn zoals geadverteerd, maar de klant aanvaardt dat Priority Pass niet garandeert, noch op welke manier dan ook garantie geeft dat alle of enige voordelen en faciliteiten beschikbaar zullen zijn op het moment van het bezoek van de klant.

 20. Links en websites van derde partijen: De Priority Pass-website kan links bevatten naar websites, aanbiedingen of programma's die aangeboden worden door of eigendom zijn van derden die geen onderdeel uitmaken of beheerd worden door Priority Pass. Priority Pass accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites van derden of met betrekking tot het gebruikmaken van lounge(s) of van aanbiedingen door derden. Priority Pass is niet aansprakelijk voor verlies of schade die eventueel voortkomt uit het gebruik door de klant van websites, aanbiedingen of programma's van derden.

 21. Verlies: De klant accepteert dat Priority Pass niet aansprakelijk is voor enig direct of indirect verlies van de klant of zijn/haar gast(en), dat voorkomt uit het leveren of niet leveren (geheel of gedeeltelijk) van de geadverteerde voordelen en faciliteiten. De klant accepteert dat Priority Pass niet aansprakelijk is voor enig verlies of persoonlijk letsel geleden in een lounge of verkooplocatie door iemand die daar binnen is gegaan met een Priority Pass-kaart.

 22. Persoonlijke bezittingen: Voor zover de wet dit toelaat accepteert Priority Pass geen verantwoordelijkheid voor de acties van de klant bij gebruikmaking van toegang tot de lounge of verkooplocatie en is het niet verantwoordelijk voor persoonlijke bezittingen die worden meegenomen in de lounge of op de verkooplocatie door klanten of hun gasten.

 23. Gestolen of verloren Priority Pass-kaart: Verloren, gestolen of beschadigde Priority Pass-kaarten moeten onmiddellijk gemeld worden aan (i) het Priority Pass-kantoor waar de kaart werd uitgegeven of (ii) aan de betaalkaartverstrekker die verantwoordelijk is voor het verstrekken van een vervangende Priority Pass-kaart. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor een vervangende Priority Pass-kaart.

 24. Ongeldige Priority Pass-kaart: Elke toegang tot een lounge of verkooplocatie door een klant en zijn/haar gast(en) met behulp van een ongeldige Priority Pass-kaart, wordt in rekening gebracht bij die klant.

 25. Annulering door klant: Wanneer een klant zijn/haar toegang tot het programma annuleert of de relatie met de betaalkaartverstrekker of een andere organisatie waardoor hij/zij in aanmerking komt voor toegang, wordt de Priority Pass-kaart geannuleerd met ingang van de ingangsdatum van die annulering. Klanten die direct toegang hebben tot het programma via Priority Pass moeten contact opnemen met Priority Pass voor alle zaken met betrekking tot annulering. Klanten die toegang hebben tot het programma via een derde partij betaalkaartverstrekker of andere organisatie moeten contact opnemen met de derde partij betaalkaartverstrekker of andere organisatie voor alle zaken met betrekking tot annulering.

 26. Annulering en openstaande toeslagen: Wanneer toegang tot het programma is ingetrokken in verband met het annuleren van de betaalkaart van de klant of het overzetten van een account naar een betaalkaart die niet langer deelneemt aan het programma, behoudt Priority Pass het recht voor om juridische stappen te ondernemen om openstaande kosten terug te krijgen.

 27. Annulering door Priority Pass: Priority Pass behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving een Priority Pass-lidmaatschap in te trekken of het Priority Pass-programma te beëindigen. Indien van toepassing wordt een proportionele teruggave van de jaarlijkse kosten/inschrijvingskosten beschikbaar gemaakt op voorwaarde dat de intrekking niet gedaan is in verband met fraude of misbruik door de klant. Priority Pass behoudt het recht voor om direct ieder lidmaatschap te beëindigen, zonder teruggave, wanneer dit lidmaatschap een schending van deze gebruiksvoorwaarden blijkt.

 28. ‘Afkoelperiode’ voor nieuwe lidmaatschappen: Nieuwe klanten van het programma die direct bij Priority Pass hebben gekocht, hebben recht op een volledige teruggave van de lidmaatschapskosten als zij binnen 14 dagen na de aankoop annuleren en zij nog geen gebruik hebben gemaakt van de service. Alle services die tijdens deze 14 dagen bedenktijd worden gemaakt, worden afgetrokken van de terugbetaling bij annulering van het lidmaatschap voor de bedenktijd van 14 dagen is afgelopen. Annulering van het lidmaatschap moet schriftelijk plaatsvinden, gericht aan het Priority Pass-kantoor waar de kaart uitgegeven is, of per telefoon op +44 20 8680 1338.

 29. Hernieuwing van het programma: Verlengingsvoorwaarden worden alleen door Priority Pass beoordeeld.

 30. Automatisch betalen: Als lidmaatschap direct is aangekocht via Priority Pass en wanneer op het moment van inschrijven de klant akkoord gaat met automatisch betalen, wordt het lidmaatschap van het programma automatisch hernieuwd. Als de klant het lidmaatschap niet wil hernieuwen, moet de klant zijn/haar lidmaatschap binnen 30 dagen na de hernieuwingsdatum schriftelijk opzeggen bij het Priority Pass-kantoor waar de Priority Pass is uitgegeven. Als de klant het automatisch betalen voor het lidmaatschap wil annuleren, moeten zij dit ten minste 6 weken voor de vervaldatum van hun actieve lidmaatschap schriftelijk bevestigen.

 31. Standaard facturatie: Indien het lidmaatschap direct bij Priority Pass is gekocht en de klant heeft ingestemd met standaard facturatie zal het Priority Pass-lidmaatschap vervallen indien de kaarthouder vóór het einde van het lidmaatschap Priority Pass niet schriftelijk informeert dat hij/zij het lidmaatschap wil verlengen.

 32. Kosten: Priority Pass behoudt zich het recht voor eventuele kosten die onder het programma van toepassing zijn te verhogen met voorafgaande kennisgeving aan de klant van 30 dagen. Dit kan betrekking hebben tot, maar niet beperkt tot, kosten voor het lidmaatschap van het programma en tarieven voor lounge of verkooplocatie.

 33. Upgrades en downgrades: Als het lidmaatschap direct bij Priority Pass is gekocht, kunnen nieuwe klanten van het programma hun lidmaatschap upgraden of downgraden door contact op te nemen met Priority Pass binnen 14 dagen na aanvang van hun lidmaatschap, op voorwaarde dat er geen bezoeken aan lounges of verkooplocaties door de klant hebben plaatsgevonden. Hernieuwende klanten kunnen hun lidmaatschap alleen upgraden of downgraden aan het begin van een nieuwe lidmaatschapsperiode.

 34. Extra kosten: Als het lidmaatschap direct bij Priority Pass is gekocht en afhankelijk van het land van verblijf van de klant, kunnen verzend- en afhandelingskosten in rekening worden gebracht ten bedrage van GBP  £ 10 / EUR € 10 / USD $ 10. Priority Pass is niet verantwoordelijk voor aanvullende kosten of internationale toeslagen die de klant moet betalen in verband met transacties en betalingen.

 35. Aanvullende betalingen: Door het verstrekken van betaalkaartgegevens voor inschrijving van de betaling voor het lidmaatschap accepteert en erkent de klant dat deze betaalkaartgegevens worden opgeslagen en gebruikt voor betaling van alle aanvullende kosten voor bezoeken aan lounges of verkooplocaties die niet zijn inbegrepen in het lidmaatschap, tegen het geldende tarief.

 36. Vrijwaring: De klant gaat ermee akkoord dat hij/zij Priority Pass en haar directeuren, managers, medewerkers en vertegenwoordigers (samen ’de gevrijwaarde partijen’) vrijwaart van en iedere gevrijwaarde partij vrijstelt van alle aansprakelijkheid, schade, verlies, claims, vervolgingen, vonnissen en kosten (inclusief redelijke juridische kosten) voor letsel of overlijden van een persoon of schade aan of vernietiging van een eigendom dat voortvloeit uit het gebruik van toegang tot een lounge of een verkooplocatie door klant of een van zijn/haar gasten, met uitzondering dat zo’n vrijstelling niet geldt voor handelingen van grove nalatigheid of moedwillig misdragen van de gevrijwaarde partijen.

 37. Belastingverplichting: Priority Pass doet geen uitspraken met betrekking tot het inkomen, gebruik, accijnzen of andere belastingverplichtingen van klanten als gevolg van hun Priority Pass-lidmaatschap. Klanten wordt geadviseerd hun boekhouder of belastingadviseur te raadplegen voor meer informatie. De klant alleen is verantwoordelijk voor eventuele fiscale aansprakelijkheid als gevolg van het Priority Pass-lidmaatschap.

 38. Persoonsgegevens: Door deelname aan het programma geeft de klant toestemming dat persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met het Priority Pass privacybeleid, beschikbaar op www.prioritypass.com of op schriftelijk verzoek aan Priority Pass at Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, Verenigd Koninkrijk.

 39. Geschillen: De klant gaat ermee akkoord dat Priority Pass niet verantwoordelijk is voor eventuele geschillen die kunnen ontstaan tussen de klant en de betaalkaartverstrekker, noch voor eventuele schade bij de klant met betrekking tot gedebiteerde kosten voor loungebezoeken door de betaalkaartverstrekker.

 40. Klachten over het programma: Priority Pass is niet verantwoordelijk voor enige disputen of claims die kunnen ontstaan tussen klant en/of lounges of verkopers, noch voor enig verlies, kosten, schade of kosten. Als de klant vragen of klachten heeft over het programma moet hij/zij contact opnemen met Priority Pass. Alle claims, kwesties en klachten die veroorzaakt worden door of in verband met het programma met betrekking tot bezoeken aan lounges of verkooplocaties, moeten door Priority Pass worden behandeld, binnen zes maanden na het betreffende bezoek aan de lounge of verkooplocatie. Priority Pass zal trachten een vraag van een klant te beantwoorden binnen vijf werkdagen na ontvangst. Als Priority Pass niet in staat is om binnen vijf werkdagen antwoord te geven op uw klacht, dan stuurt Priority Pass een ontvangstbevestiging om de klant op de hoogte te houden van de voortgang die Priority Pass maakt. Om een klacht in te dienen kan een klant:

  Telefonisch contact opnemen met het hoofdkantoor van Priority Pass:
  Verenigd Koninkrijk: +44 208 680 1338
  Hongkong: +852 3018 3319
  VS / Dallas: +1 972 735 0536

  Schrijf naar:
  Priority Pass
  Haywards Heath
  RH16 9LR
  Verenigd Koninkrijk

  E-mail: info@prioritypass.com

 41. Sancties: De klant garandeert dat (i) de klant niet gevestigd is in een land met een embargo van de Amerikaanse overheid of dat wordt gezien door de Amerikaanse overheid als een land dat “terroristen ondersteunt”; en (ii) dat de klant niet voorkomt op een “watchlist” met verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid, inclusief de Specially Designated Nationals-lijst die wordt gepubliceerd door de Office of Foreign Assets Control van de Amerikaanse Treasury of Denied Persons-lijst van het U.S. Department of Commerce.

 42. Ombudsman: Indien een klant niet tevreden is met de service en afhandeling van disputen door Priority Pass, kan hij/zij contact opnemen met de Retail Ombudsman op het onderstaande adres:

  CDRL Consumer Dispute Resolution Ltd

  12-14 Walker Avenue
  Stratford Office Village
  Wolverton Mill
  Milton Keynes
  MK12 5TW
  Engeland
  Verenigd Koninkrijk

  Telefoonnummer: 0203 540 8063

  Website: www.cdrl.org.uk

 43. Controle: Priority Pass probeert constant de geleverde diensten aan klanten te verbeteren, daarom controleren wij zo nu en dan telefoongesprekken van klanten om onze diensten te onderhouden en verbeteren. Klanten hebben toegang tot hun opnames en telefoonkosten (indien van toepassing) na schriftelijk verzoek aan het Priority Pass-kantoor waar de Priority Pass-kaart werd verstrekt.

 44. Jurisdictie: Voor zover dit door de plaatselijke wet- of regelgeving toegelaten is, is op deze gebruiksvoorwaarden het Engelse recht van toepassing en onderwerpen zowel Priority Pass als de klant zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken voor het beslechten van uit de gebruiksvoorwaarden voortkomende geschillen.

 45. Uitvoerbaarheid: Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde autoriteit of rechtbank als nietig of onuitvoerbaar wordt beoordeeld, dan wordt die bepaling niet bestaand geacht en zal deze verder geen invloed hebben op de rest van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden.

 46. Conflict: Als er een betekeningsconflict is tussen de Engelse versie van deze gebruiksvoorwaarden of een andere versie of vertaling van de gebruiksvoorwaarden, heeft de Engelse versie voorrang.

Specifieke voorwaarden Kortingsaanbieding:

Als kortingsaanbiedingen onderdeel uitmaken van uw lidmaatschap, zijn de volgende specifieke voorwaarden van toepassing:

Kortingsaanbieding
betekent diner-, spa- en retailaanbiedingen, doorgaans gekenmerkt door een korting aangeboden door een verkoper aan de klant, waar de verkoper de erkende verkoper is (klant betaalt de verkoper direct); over het algemeen door de verkoper gefinancierde kortingen (vaste of %-korting).
 1. Erkende verkoper: De verkoper is de erkende verkoper voor kortingsaanbiedingen via het programma. De klant betaalt de verkoper direct na gebruik van de kortingsaanbieding.

 2. Toegang: Kortingsaanbiedingen zijn alleen te openen via de website of de app van het programma. De kortingsaanbieding wordt toegepast door de verkoper bij het afronden van de transactie tussen de klant en de verkoper.

 3. Voorwaarden kortingsaanbiedingen: Elke kortingsaanbieding heeft zijn eigen specifieke voorwaarden welke worden omschreven in de omschrijving van de kortingsaanbieding en is via de website of de app toegankelijk voordat een aanbieding wordt gekocht. Door het aanmaken van een kortingsaanbieding accepteert de klant de voorwaarden van de kortingsaanbieding. Lees de voorwaarden voor de kortingsaanbieding nauwkeurig voordat u een kortingsaanbieding opent.

 4. Toegangsmiddel: Het toegangsmiddel is een hiervoor in aanmerking komende QR-code of alfanumerieke code die wordt gegenereerd na het selecteren van een kortingsaanbieding en waardoor de klant in staat is de kortingsaanbieding bij de verkoper te gebruiken.

 5. Gebruik van een kortingsaanbieding: Voor toegang tot de kortingsaanbiedingen moet een toegangsmiddel worden getoond aan de verkoper en moet de klant het personeel informeren dat hij/zij gebruik wil maken van de kortingsaanbieding. Het toegangsmiddel wordt visueel geverifieerd door de medewerkers van de verkoper om te controleren of de klant gerechtigd is de kortingsaanbieding die via het programma is geleverd, te gebruiken. Bovendien wordt gecontroleerd hoeveel gasten de klant mogen begeleiden.

 6. Extra kosten: De klant is verantwoordelijk voor eventuele extra kosten en welke niet zijn omschreven als inbegrepen in de kortingsaanbieding.

 7. Gebruik en vervaldatum: Gebruik van de kortingsaanbieding is niet overdraagbaar en klanten mogen alleen de kortingsaanbieding gebruiken tot de vervaldatum zoals weergegeven op de website en/of in de app, of tot de vervaldatum van de kortingsaanbieding zoals weergegeven in de voorwaarden van de kortingsaanbieding. De kortingsaanbieding mag alleen worden gebruikt door de in aanmerking komende klant en zijn/haar toegestane gasten.

 8. Toeslagen verkoper: Priority Pass is niet verantwoordelijk voor enige toeslagen gemaakt door de verkoper met betrekking tot enige kortingsaanbieding, ongeacht of deze geautoriseerd, ongeautoriseerd of incorrect zijn.

 9. Geschillen: Alle claims of problemen die voortkomen uit of in verband met het programma met betrekking tot kortingsaanbiedingen moeten worden afgehandeld met de verkoper. Klanten die klachten hebben met betrekking tot een kortingsaanbieding, moeten binnen 30 dagen na gebruik van de kortingsaanbieding een klacht indienen bij de verkoper. Hiervoor moet de klachtenprocedure zoals beschreven in de voorwaarden voor kortingsaanbiedingen worden gevolgd.

Specifieke voorwaarden Priority Lane:

Als toegang tot Priority Lane is inbegrepen in uw programmalidmaatschap, zijn de volgende specifieke voorwaarden van toepassing in aanvulling op de clausules 1-47:

Priority Lane
 betekent een vooraf te boeken service waarmee de klant in staat is om toegang te krijgen tot de speciale veiligheids- of paspoortcontrolerijen die beschikbaar gesteld worden door de verkoper aan de klant.

   

 1. Erkende verkoper: Priority Pass is de erkende verkoper voor toegang tot Priority Lane via deze service. De klant betaalt direct aan Priority Pass voor gebruik van Priority Lane.
 2. Toegang: Priority Lane is alleen toegankelijk voor de klant via de website of de app van het programma. Priority Lane wordt geleverd door de verkoper na afronding van de transactie tussen de klant en Priority Pass.
 3. Voorwaarden Priority Lane: Iedere verkoper heeft zijn eigen specifieke servicevoorwaarden waar de klant zich aan moet houden. Door gebruik te maken van de Priority Lane-service, accepteert de klant de voorwaarden van de verkoper. Lees voor gebruik van Priority Lane de voorwaarden van de verkoper nauwkeurig. In het geval van een conflict tussen de voorwaarden van Priority Pass en verkoper, gelden de voorwaarden van Priority Pass.
 4. Toegangsmiddel: Het toegangsmiddel is een “e-pass” QR-code die wordt aangemaakt na aankoop van Priority Lane en die per e-mail wordt verstuurd naar de klant en die de klant in staat stelt Priority Lane te gebruiken.
 5. Gebruik van Priority Lane: Voor toegang tot Priority Lane moet het toegangsmiddel worden getoond aan de verkoper door de klant waarmee de medewerkers van de verkoper worden geïnformeerd dat hij/zij gebruik wil maken van Priority Lane of door de klant en iedere gast die hun toegangsmiddel valideren bij een geautomatiseerd toegangspunt. Toegangsmiddel wordt geverifieerd om te valideren dat de klant en gast(en) in aanmerking komen voor Priority Lane. De klant en gasten moeten dezelfde veiligheids- of immigratieverificatie ondergaan als alle andere passagiers.
 6. Derde partijen: Verkopers zijn derde partijen en Priority Pass kan niet de toegang tot de Priority Lane op de locatie van verkoper garanderen of dat de wachttijd minder zal zijn dan in de gewone rij(en).
 7. Gebruik en vervaldatum: Gebruik van Priority Lane is niet-overdraagbaar en klanten mogen alleen gebruik maken van Priority Lane op de datum en tijd zoals vermeld op het toegangsmiddel. Priority Lane mag alleen worden gebruikt door de in aanmerking komende klant en zijn/haar toegestane gasten. Toegang tot Priority Lane kan niet worden gegarandeerd en is naar eigen goeddunken van de verkoper als de klant en gasten arriveren op een tijd die niet vermeld staat op het toegangsmiddel.
 8. Extra kosten: Priority Pass is niet verantwoordelijk voor eventuele toeslagen gemaakt door de verkoper met betrekking tot Priority Lane, ongeacht of deze geautoriseerd, ongeautoriseerd of incorrect zijn.
 9. Annuleringen en terugbetalingen: Annulering of wijziging van het toegangsmiddel is niet toegestaan. Er worden geen terugbetalingen gedaan voor geannuleerde, ongebruikte of gewijzigde verzoeken voor Priority Lane.
 10. Verlies: De klant accepteert dat Priority Pass niet aansprakelijk is voor enig direct of indirect verlies van de klant of zijn/haar gast(en), dat voorkomt uit het leveren of niet leveren (geheel of gedeeltelijk) van de geadverteerde voordelen en faciliteiten. De klant accepteert dat Priority Pass niet aansprakelijk is voor enig verlies of persoonlijk letsel geleden bij een verkooplocatie door de klant en/of gast(en).
 11. Geschillen: Alle claims, kwesties en klachten die veroorzaakt worden door of in verband met het programma met betrekking tot toegang tot Priority Lane, moeten door Priority Pass worden behandeld, binnen 30 dagen na het betreffende bezoek aan de lounge of verkooplocatie.

Laatst bijgewerkt: 12 April 2019.