Gebruiksvoorwaarden

Laatste update 30/09/2015.


 1. De kaarthouder stemt ermee in dat door het gebruik van een Priority Pass kaart, of, indien van toepassing, van de bijbehorende Digital Membership Card, hij/zij instemt, en akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden prevaleren boven alle andere voorwaarden die aan de kaarthouder verstrekt zijn met betrekking tot het gebruik van de Priority Pass kaart of de bijbehorende Digital Membership Card.

 2. De Priority Pass kaart is niet overdraagbaar en is slechts geldig tot de einddatum ervan en indien door de kaarthouder ondertekend. De kaart kan alleen worden gebruikt door de genoemde kaarthouder en er kan slechts één kaart gebruikt worden voor elk loungebezoek.

 3. De Priority Pass kaart is geen betaalkaart en is geen bewijs van kredietwaardigheid. Pogingen om deze als zodanig te gebruiken kunnen als frauduleus worden beschouwd.

 4. Toegang tot een lounge is alleen mogelijk op vertoon van één geldige Priority Pass kaart per persoon, of, indien van toepassing, van de bijbehorende Digitale lidmaatschapskaart (sommige beperkingen kunnen van toepassing zijn op Priority Pass Select kaarthouders en Priority Pass kaarthouders in de VS die hun lidmaatschap ontvangen via een Amerikaanse financiële instelling). Betaalkaarten worden niet geaccepteerd als vervanging van de Priority Pass kaart.

 5. Bezoeken aan een lounge zijn onderhevig aan een per bezoek per persoon toegangsprijs. Indien van toepassing (afhankelijk van het soort lidmaatschap), worden al dit soort bezoeken, waaronder die van begeleidende gasten, afgeschreven van de betaalkaart van de kaarthouder door (i) Priority Pass of (ii) de kaartuitgever volgens de tarieven en voorwaarden vermeld door (i) Priority Pass of (ii) de kaartuitgever aan de kaarthouder in overeenstemming met hun Priority Pass lidmaatschap.

 6. Priority Pass kan de kosten voor loungebezoeken op elk moment wijzigen door 30 dagen van tevoren een kennisgeving te sturen over een dergelijke wijziging. Indien de kaarthouder de Priority Pass kaart via een derde kaartuitgever ontvangt, moeten eventuele wijzigingen in de kosten voor loungebezoeken meegedeeld worden aan de kaartuitgever die verantwoordelijk is verantwoordelijk voor het informeren van de kaarthouder. De kaarthouder gaat ermee akkoord dat de Priority Pass-bedrijvengroep niet verantwoordelijk is voor eventuele geschillen die kunnen ontstaan tussen de kaarthouder en de kaartuitgever, noch voor eventuele schade bij de kaarthouder met betrekking tot gedebiteerde kosten voor loungebezoeken door de kaartuitgever.

 7. In het geval dat de kaarthouder de wijzigingen in de kosten voor loungebezoeken niet accepteert heeft de kaarthouder het recht om zijn/haar lidmaatschap te beëindigen via schriftelijke kennisgeving rechtstreeks aan Priority Pass of aan de kaartuitgever. De kaartuitgever is verantwoordelijk om Priority Pass te informeren over de beëindiging, en is aansprakelijk voor eventuele kosten voor de kaarthouder als gevolg van de nalatigheid hiervan.

 8. Op vertoning van de Priority Pass-kaart bij het betreden van de lounge, zal het loungepersoneel deze elektronisch scannen of een afdruk van de kaart maken en een bezoekbon aan de kaarthouder verstrekken of een logboekvermelding maken. De kaarthouder moet de bezoekbon ondertekenen, of zijn handtekening op de elektronische reader zetten (welk van de twee van toepassing is). De bezoekbon of reader geven ook het exacte aantal begeleidende gasten weer, voor zover dit van toepassing is, echter niet de kosten per persoon per loungebezoek. De kosten per bezoek voor de kaarthouder, indien relevant, en die van eventuele gasten zullen gebaseerd worden op de bezoekbon/ de logboekvermelding die ingediend wordt door de lounge-exploitant.

 9. Het loungepersoneel, zal in voorkomende gevallen, een afdruk van de voucher/logboekvermelding van de Priority Pass kaart maken, en de kaarthouder is er verantwoordelijk voor dat de Bezoekersbon/het ontvangstbewijs/de logboekvermelding zijn/haar eigen gebruik en dat van eventuele gasten op het moment van gebruik van de lounge juist weergeeft. Indien van toepassing is de kaarthouder verantwoordelijk voor het bewaren van de kaarthouder kopie van de Bezoekersbon of het ontvangstbewijs die hij/zij van de loung receptie ontvangt.

 10. Waar dat van toepassing is, mogen kaarthouders een Digitale lidmaatschapskaart gebruiken voor toegang tot de lounge. Een Digitale lidmaatschapskaart is een streepjescode die de Priority Pass-kaart van de kaarthouder representeert en deze is niet overdraagbaar, alleen geldig tot de vervaldatum en mag niet door enige andere persoon dan de bij naam genoemde kaarthouder gebruikt worden. Bij gebruik van de Digitale lidmaatschapskaart op een smartphone, tablet of ander apparaat van de kaarthouder kan inspectie van de Digitale lidmaatschapskaart door een van de loungepersoneelsleden nodig zijn, en daarbij kan ook hanteren van het apparaat door het personeelslid nodig zijn. Priority Pass accepteert geen aansprakelijkheid voor door een loungepersoneelslid toegebrachte schade aan het apparaat.

 11. Niet alle lounges van het Priority Pass-programma accepteren de Digital Membership Card. In het geval dat de lounge de Digitale lidmaatschapskaart niet kan accepteren, moet de kaarthouder een fysieke Priority Pass-kaart laten zien om toegang te kunnen krijgen. Kaarthouders worden geadviseerd om de Priority Pass-website of app te raadplegen om te kijken of een lounge de Digitale lidmaatschapskaart accepteert en zij dienen altijd in staat te zijn om een fysieke Priority Pass-kaart te laten zien bij hun bezoek aan een lounge.

 12. Toegang tot de lounges voor kinderen en de kosten voor dergelijke bezoeken variëren per lounge en de kaarthouder wordt geadviseerd om de individuele loungebeschrijving voor aanvang van de reis te controleren.

 13. Alle deelnemende lounges zijn eigendom van, en worden geëxploiteerd door derdenorganisaties. De kaarthouders en de bijbehorende gasten moeten zich aan de regels en het beleid van elke deelnemende lounge houden en de kaarthouder aanvaardt dat het inschrijven voor een lounge geen voortdurende toegang garandeert. De kaarthouder aanvaardt dat de Priority Pass-bedrijvengroep geen controle heeft over de beslissing van de lounge-exploitant over de toestemming tot de lounge voor de kaarthouder, het aantal toegestane personen per lounge, de aangeboden faciliteiten, de openings- en sluitingstijden, de tijdsduur die de kaarthouders kunnen doorbrengen in de lounge en de te betalen kosten voor uitgebreide loungebezoeken of het personeel in dienst van de lounges. De beheerders van Priority Pass zullen redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de voordelen en faciliteiten beschikbaar zijn zoals geadverteerd, maar de kaarthouder aanvaardt dat de Priority Pass-bedrijvengroep niet garandeert, noch op welke manier dan ook garantie geeft dat alle of enige voordelen en faciliteiten beschikbaar zullen zijn op het moment van het bezoek van de kaarthouder.

 14. De kaarthouder aanvaardt verder dat de Priority Pass-bedrijvengroep niet aansprakelijk is voor enige schade voor de kaarthouder of begeleidende gasten die voortvloeien uit het verstrekken of niet-verstrekken (geheel of gedeeltelijk) van de geadverteerde voordelen en faciliteiten.

 15. Deelnemende lounges hebben geen verplichting om vluchten aan te kondigen en de kaarthouder aanvaardt dat de Priority Pass-bedrijvengroep niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade voor de kaarthouder en/of begeleidende gasten door het missen van hun vlucht(en). Het is de verantwoordelijkheid van de kaarthouder om de desbetreffende toelatingseisen voor elk te bezoeken land te controleren en om de juiste reisdocumenten voor de reis te hebben.

 16. De gratis verstrekking van alcoholische dranken (waar de lokale wetgeving deze toelaat) is ter beoordeling van elke lounge-exploitant en in sommige gevallen kan deze worden beperkt of is deze niet beschikbaar. In dergelijke gevallen is de kaarthouder verantwoordelijk voor het direct betalen van eventuele kosten van additionele consumpties of premium alcoholische consumpties aan het loungepersoneel. (Zie ook de individuele loungebeschrijvingen voor meer informatie.)

 17. Telefoon- en Wi-Fi-faciliteiten (waar beschikbaar) variëren van lounge tot lounge en worden verstrekt naar goeddunken van de lounge-exploitant. Gratis gebruik van telefoonfaciliteiten is normaal gesproken beperkt tot lokale gesprekken. Kosten voor andere loungefaciliteiten zijn ter beoordeling van elke lounge-exploitant en de kaarthouder is verantwoordelijk voor de rechtstreekse betaling ervan aan het loungepersoneel.

 18. Toegang tot lounges is strikt beperkt tot kaarthouders en eventuele gasten, indien toegestaan, in het bezit van een geldig vliegticket en reisdocumenten voor dezelfde reisdag. Luchtvaartmaatschappij-, luchthaven- en andere reisbranchemedewerkers die reizen met tickets tegen gereduceerde prijzen komen misschien niet in aanmerking voor toegang. Buiten de VS moeten vliegtickets vergezeld gaan van een geldige instapkaart voor een vertrekkende vlucht, d.w.z. alleen vertrekkende passagiers. Let op: sommige lounges in Europa zijn gelegen binnen aangewezen Schengen-gebieden van de luchthaven, wat betekent dat alleen toegang wordt verschaft tot deze lounges als kaarthouders reizen tussen de Schengenlanden (een up-to-date lijst van de Schengenlanden is weergegeven op http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm.)

 19. Toegang tot lounges is toegestaan voor kaarthouders en eventuele gasten, indien toegestaan, (inclusief kinderen) die zich gedragen en kleden in overeenstemming met de relevante loungevoorwaarden. Iedereen die niet voldoet aan deze voorwaarden en bepalingen kan worden gevraagd om de loungefaciliteiten te verlaten. De Priority Pass-bedrijvengroep is niet aansprakelijk voor enige schade voor de kaarthouder en eventuele gasten wanneer een lounge-exploitant de toegang heeft geweigerd omdat de kaarthouder en/of de gasten zich niet aan deze voorwaarden houden.

 20. Voor zover toegestaan door de wet is de Priority Pass-bedrijvengroep niet verantwoordelijk voor de acties van de kaarthouder tijdens het gebruik van de deelnemende lounges en is niet verantwoordelijk voor eventuele persoonlijke bezittingen die door kaarthouders naar een lounge zijn meegenomen.

 21. Verloren, gestolen of beschadigde Priority Pass kaarten moeten onmiddellijk gemeld worden aan (i) het Priority Pass kantoor waar de kaart werd uitgegeven of (ii) aan de kaartuitgever die verantwoordelijk is voor het verstrekken van een vervangende kaart. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor een vervangende kaart.

 22. In het geval de kaarthouder zijn/haar Priority Pass lidmaatschap of zijn/haar betaalkaart annuleert of niet verlengd bij de kaartuitgever, zal de Priority Pass kaart ongeldig zijn vanaf de annuleringsdatum of de vervaldatum (zoals van toepassing is) van zijn/haar Priority Pass-lidmaatschap of zijn/haar betaalkaart. Elk loungebezoek gemaakt door een kaarthouder met een ongeldige kaart, met inbegrip van eventuele gasten, komt ten laste van de kaarthouder. Indien een Priority Pass-lidmaatschap is ingetrokken omdat de betaalkaart van de kaarthouder is geannuleerd, behoudt Priority Pass zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen om openstaande bedragen terug te krijgen. Annulering van het lidmaatschap moet schriftelijk plaatsvinden, gericht aan het Priority Pass-kantoor waar de kaart uitgegeven is.

 23. Vernieuwing van de voorwaarden worden alleen door Priority Pass beoordeeld. Priority Pass heeft het recht om het lidmaatschap te weigeren aan mensen die in dienst zijn van, of gecontracteerd zijn door een luchtvaartmaatschappij, luchthaven of een regering met betrekking tot een luchtvaartmaatschappij- of luchthavenbeveiliging.

 24. Indien de kaarthouder heeft ingestemd met automatische facturing, zal het Priority Pass-lidmaatschap automatisch verlengd worden als de kaarthouder een dergelijk lidmaatschap niet schriftelijk opzegt, ten minste 30 dagen voor het einde van het lidmaatschap.

 25. Indien de kaarthouder heeft ingestemd met standaard facturing zal het Priority Pass-lidmaatschap vervallen indien de kaarthouder voor het einde van het lidmaatschap Priority Pass niet schriftelijk informeert dat hij/zij het lidmaatschap wil verlengen.

 26. De Priority Pass Bedrijvengroep is niet verantwoordelijk voor eventuele geschillen of vorderingen die kunnen ontstaan tussen de kaarthouder en/of eventuele gasten en een lounge-exploitant, en de Priority Pass bedrijvengroep is niet aansprakelijk voor enige kosten, schade, verlies of uitgaven die verband houden met dergelijke geschillen.

 27. De Priority Pass Bedrijvengroep behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving een Priority Pass-lidmaatschap in te trekken of het Priority Pass-programma te beëindigen. Indien van toepassing wordt een evenredige terugbetaling gedaan van de jaarlijkse contributie of het inschrijvingsgeld (zoals van toepassing is) op voorwaarde dat de intrekking niet heeft plaatsgevonden als gevolg van fraude of misbruik door de kaarthouder.

 28. De kaarthouder gaat ermee akkoord dat hij/zij de Priority Pass Bedrijvengroep, haar bestuurders, functionarissen, werknemers en medewerkers (gezamenlijk 'de gevrijwaarde partijen') zal verdedigen en iedere gevrijwaarde partij vrijwaren van alle aansprakelijkheid, schade, verliezen, claims, rechtszaken, vonnissen, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) voor letsel aan of overlijden van een persoon of schade aan of vernieling van eigendommen die voortvloeien uit het gebruik van een lounge door de kaarthouder of enige andere begeleidende persoon van de kaarthouder, mits een dergelijke vrijwaring voor handelingen betrekking hebben op grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag door de gevrijwaarde partijen.

 29. Priority Pass doet geen uitspraken met betrekking tot het inkomen, gebruik, accijnzen of andere belastingverplichtingen van kaarthouders als gevolg van hun Priority Pass-lidmaatschap. Kaarthouders wordt geadviseerd om contact met hun accountant of belastingadviseur op te nemen voor meer informatie. De kaarthouder alleen is verantwoordelijk voor eventuele fiscale aansprakelijkheid als gevolg van het Priority Pass-lidmaatschap.

 30. De Priority Pass-website kan links bevatten naar websites, aanbiedingen of programma's die aangeboden worden door of eigendom zijn van derden die geen onderdeel uitmaken of beheerd worden door de Priority Pass-bedrijvengroep. De Priority Pass-bedrijvengroep accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites van derden of met betrekking tot het gebruikmaken van aanbiedingen door derden. De Priority Pass-bedrijvengroep is niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van het gebruik door de kaarthouder van websites, aanbiedingen of programma's van derden.

 31. Door het gebruik van een Priority Pass kaart, geeft de kaarthouder toestemming dat persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met het Priority Pass privacybeleid, beschikbaar op www.prioritypass.com of op schriftelijk verzoek aan Priority Pass at Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, United Kingdom.

 32. Door het invoeren van creditcardgegevens voor de betaling van de jaarlijkse contributie aanvaardt de kaarthouder dat deze kaartgegevens zullen worden gebruikt voor de betaling van loungebezoeken tegen het geldende tarief.

 33. De Priority Pass-bedrijvengroep is voortdurend bezig om de dienstverlening te verbeteren. Als u zorgen of klachten heeft, kunt u contact opnemen met Priority Pass. Priority Pass kan telefoongesprekken controleren om haar diensten te handhaven en te verbeteren. Alle klachten in verband met eventueel loungebezoek moeten binnen zes maanden na het betreffende loungebezoek worden ingediend.

 34. Klachten kunt u indienen door contact met ons op te nemen:
  a. telefonisch via: GB +44 208 680 1338, Hong Kong +852 2866 1964, VS – Dallas +1 972 735 0536
  b. schriftelijk: Priority Pass, PO Box 815, Haywards Heath, RH16 9LR, United Kingdom
  c. per e-mail info@prioritypass.com

 35. Priority Pass zal trachten een vraag van een kaarthouder te beantwoorden binnen vijf werkdagen na ontvangst. Als Priority Pass niet in staat is om binnen vijf werkdagen antwoord te geven op uw klacht, dan sturen wij u een ontvangstbevestiging om u als kaarthouder op de hoogte te houden van de voortgang die Priority Pass maakt bij de behandeling van uw klacht.

 36. Priority Pass behoudt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen met hierbij een redelijke verwittigingstermijn voor kaarthouders afhankelijk van de omstandigheden.

 37. Voor zover toegestaan door de lokale wet of regelgeving worden deze voorwaarden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engels recht en Priority Pass en de kaarthouder kunnen eventuele geschillen die hieruit voortvloeien voorleggen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Engels rechtbanken om deze op te lossen.

 38. Enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden die door een bevoegde autoriteit of instantie nietig verklaard of onuitvoerbaar wordt verklaard, tot de omvang van deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid, wordt geacht gescheiden te zijn en doet geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

 39. Als er een conflict is tussen de betekenis van de Engels versie van deze gebruiksvoorwaarden en een andere versie of vertaling van deze gebruiksvoorwaarden, is de versie in de Engels taal doorslaggevend.