banner-clouds

Privacyverklaring

1. Welkom

Welkom bij onze privacyverklaring ("Privacyverklaring"). Bij Priority Pass ("we/wij, ons/onze") respecteren we uw persoonlijke gegevens en zijn we toegewijd aan de bescherming daarvan. Onze Privacyverklaring, in combinatie met onze Gebruiksvoorwaarden voor website verklaren hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen

 1. Als u interactie heeft op onze website en app of een van deze gebruikt (samen "Website"), of
 2. Als u een van onze producten, services en of applicaties (samen "Services") gebruikt.


Voor het gemak hebben we onze privacyerklaring in secties verdeeld. Aan het einde van onze privacyverklaring hebben we ook een woordenlijst toegevoegd om een aantal van de genoemde termen uit te leggen.

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we dat doen, zullen we het geüpdatete beleid op onze website posten en in de privacyverklaring aangeven wanneer deze voor het laatst werd bijgewerkt. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen wij u hierover nader berichten. U moet regelmatig onze actuele privacyverklaring bekijken om op te hoogte te blijven van onze praktijken met betrekking tot persoonlijke gegevens.

2. Over ons en contactgegevens

Priority Pass is een bedrijf dat geregistreerd is in Engeland en Wales, aan 3 More London Riverside, Londen, SE1 2AQ onder bedrijfsnummer 02728518 en is een onderdeel van The Collinson Group Limited (de "Collinson Group").

Onder toepasselijke databeschermingswetgeving zijn wij de beheerder van uw persoonlijke gegevens die we verwerken. We kunnen ook handelen als een verwerker als u uw Priority Pass-lidmaatschap heeft verkregen via uw kaartverstrekker.

De Collinson Group heeft een Group Data Protection Officer ("DPO") benoemd. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of u wilt weten hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens, kunt u per post contact opnemen met de DPO of het Data Protection Team via The Data Protection Officer, 3 More London Riverside, Londen, SE1 2AQ of per e-mail via Data.Protection@prioritypass.com

3. Onze wereldwijde aanwezigheid

We zijn een bedrijf met een wereldwijde aanwezigheid en moeten voldoen aan veel databeschermings- en privacywetgeving in de landen waarin we handelen. Als u een inwoner van Californië bent, moeten wij voldoen aan de Californian Consumer Privacy Act ("CCPA"). Klik hier voor de CCPA-verklaring.

4. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens over:

 • u, bijv. als u uw interesse registreert of zich aanmeldt voor het gebruik van onze services of ons uw marketingvoorkeur laat weten.
 • onze klanten of mogelijke klanten die ons uw persoonlijke gegevens sturen om ons in staat te stellen u toegang te geven tot onze services of om met u te communiceren. 
 • uw apparaten, bijv. als u verbinding maakt met onze website, of onze website gebruikt. 
 • via cookies die we gebruiken op onze websites om onze website veilig te houden en om u persoonlijke ervaringen te bieden.
 • derde partijen, zoals social media platforms waar u interactie kunt hebben met onze pagina’s op social media, bedrijven binnen de Collinson Group die ons ondersteunen met de services die we u aanbieden, serviceproviders die services uitvoeren namens ons bijv. marketing- en uitvoerende partners, gegevens verrijkende serviceproviders


De tabel hieronder toont de categorieën van persoonlijke gegevens die we verzamelen en voorbeelden. 

Categorieën van persoonlijke gegevens

Soort persoonlijke gegevens

Contactgegevens

Naam, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel nummer, adres.

Lidmaatschapsgegevens

Informatie over uw lidmaatschap bij ons, inloggegevens, geboortedatu, geslacht, lidmaatschapsnummers, betaalgegevens, marketingvoorkeur, veiligheidsantwoord.

Transactiegegevens en historie

Services waartoe u toegang verkrijgt en die u koopt, zoals lounges of verkopers die u bezoekt, als onderdeel van uw Priority Pass-voordelen, instapkaartgegevens.

Nationaliteitsgegevens

Paspoortnummer, nationaliteit, land van verblijf, taalvoorkeur.

Betaalgegevens

Gebruikte betaalmethode, credit- en betaalkaart, bankgegevens.

Geolocatiegegevens (bij gebruik van onze app)

Met uw toestemming verzamelen we uw precieze locatiegegevens via uw mobiele apparaat dat met internet verbonden is. We gebruiken technologieën zoals GPS en andere sensoren om de locatie te bepalen.

Apparaatgegevens

Verkeersinformatie, IP-adres, toegangstijd, toegangsdatum, locatie, bezochte webpagina’s, apparaatidentificatiemiddelen.

Gegevens omtrent websitegebruik

Zie onze Cookieverklaring.

Marketing- en advertentiegegevens

Uw marketingvoorkeuren en reacties op onze direct marketing, bijv. of en wanneer u onze marketinge-mails heeft geopend, gelezen en verwijderd, links waarop u heeft geklikt in marketinge-mails.

Uw communicatie met ons

Alle persoonlijke gegevens die u ons aanlevert, als u contact met ons opneemt. We leggen ook uw telefoontjes naar ons vast.  We verzamelen en slaan alle kopietjes van verstuurde e-mails op.

Fraudegegevens

Alle verdachte activiteiten en gegevens.


We verzamelen of vragen niet bewust om persoonlijke gegevens van iemand onder de leeftijd van 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, probeer dan niet te registreren voor onze services of ons persoonlijke gegevens over uzelf te sturen. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 18 jaar, zullen we deze informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat een kind jonger dan 18 jaar persoonlijke gegevens aan ons hebt verstrekt, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via
Data.Protection@prioritypass.com

5. Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens

We gebruiken uw persoonlijke gegevens onder de volgende omstandigheden:

 • om een contract dat we met u hebben of met u zullen aangaan, uit te voeren.
 • voor ons legitieme belang (of die van een derde partij), maar alleen als uw rechten en vrijheden ons legitieme belang niet opheffen. Ons legitieme belang is om ons te helpen onze services en producten te verbeteren en feedback van u te verkrijgen.
 • om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichting.
 • wanneer we uw toestemming hebben. Als we uw toestemming nodig hadden om uw persoonlijke gegevens te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken door contact op te nemen met info@prioritypass.com


De tabel verklaart de wettelijke basis waar wij vanuit kunnen gaan om uw persoonlijke gegevens te verwerken. 

Waar we uw informatie voor gebruiken

Onze juridische basis om dit te doen

Om u toegang te kunnen verlenen tot onze website en onze mobiele app.

Om een contract dat we met u hebben of met u zullen aangaan, uit te voeren.

Om reiservaringen te bieden binnen het serviceprogramma

Om een contract dat we met u hebben of met u zullen aangaan, uit te voeren.

Geolocatie - Om u te informeren over luchthavenervaringen bij u in de buurt. (alleen in de app)

Wanneer we uw toestemming hebben.

Om onze relatie met u als gebruiker van de website te onderhouden, waaronder u berichten over wijzigingen op onze websites en van de services die we aanbieden.

Legitiem belang (om onze bestanden up-to-date te houden en te bestuderen hoe onze klant onze producten en services gebruikt).

Om u informatie te verstrekken waar u om heeft gevraagd, inclusief maar niet beperkt tot, aanbiedingen, documentatie over diensten, brochures en reactie op aanvragen.

Wanneer we uw toestemming hebben.

Om te reageren op aanvragen van u met betrekking tot onze producten en diensten.

Om een contract dat we met u hebben of met u zullen aangaan, uit te voeren.

Betalingen te verwerken die vereist zijn voor de producten en diensten waar u om hebt gevraagd

Om een contract dat we met u hebben of met u zullen aangaan, uit te voeren.

Uw betaalkaartgegevens te registreren om overeengekomen betalingen te kunnen innen, zoals uitgelegd in de Gebruiksvoorwaarden

Om een contract dat we met u hebben of met u zullen aangaan, uit te voeren.

U voorzien van nieuwsbrieven en andere vormen van communicatie over de services die u heeft gekocht of gekozen.

Wanneer we uw toestemming hebben.

Aanbieden van klantonderzoeken om onze producten en diensten te verbeteren

Voor onze legitieme belangen om onze diensten te verbeteren

Analyseren van uw gebruik van onze diensten om in staat zijn uw diensten beter te personaliseren en onze producten te verbeteren

Voor onze legitieme belangen om het gebruik van onze diensten te verbeteren

Om u informatie te verstrekken over bepaalde andere goederen en diensten waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn voor u. Wanneer we uw toestemming hebben.
Om u gerichte elektronische communicatie te sturen over onze services voor marketingdoeleinden. Wanneer we uw toestemming hebben.
Om marketingcommunicatie over onze services per post aan u te sturen. Legitiem belang - wanneer u er niet voor heeft gekozen geen communicatie per post te ontvangen. Om ons te helpen met u te communiceren over onze services die interessant kunnen zijn
Om feedback van u te ontvangen over onze services Legitiem belang om te helpen begrijpen hoe we onze services kunnen verbeteren
Om een betere klantervaring te bieden en uw advertentiebehoeften te begrijpen. Legitiem belang om ons te helpen begrijpen hoe we onze marketingstrategie kunnen ontwikkelen.
Om klantenservices te bieden Om een contract dat we met u hebben of met u zullen aangaan, uit te voeren.
Om het bedrijf en u te beschermen tegen fraude Legitiem belang (om fraude en andere financiële misdaden te voorkomen en te constateren)

 1. We kunnen ook uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven.
 2. We kunnen uw persoonlijke gegevens openen, gebruiken en bewaren om te voldoen aan de wet, in afwachting van procesvoering, of om onze rechten of bezittingen of die van derden te beschermen, zelfs als u een verzoek tot het verwijderen van uw persoonlijke gegevens heeft gedaan. We kunnen ook informatie aanbieden aan wetshandhaving of autoriteiten om de veiligheid van u, andere gebruikers van onze services of anderen te beschermen.
 3. Verkopen, verwerven, fuseren of wijzigen van eigendom. Als we fuseren met een ander bedrijf of onze aandelen of (een deel van) onze bedrijfsmiddelen worden verkocht aan een derde partij, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan de koper of de rechtsopvolger. In het geval van een overdracht aan een andere rechtspersoon zullen wij u en andere gebruikers informeren.

6. Marketing en uw persoonlijke gegevens

Marketingcommunicatie naar onze klanten en andere bedrijven

We sturen commerciële e-mails naar individuen bij onze klanten of andere bedrijven waar we een zakelijke relatie willen ontwikkelen of onderhouden of als zij onze services eerder hebben gebruikt of interesse hierin hebben getoond en zij er niet voor gekozen hebben geen marketingberichten te ontvangen.

Marketing binnen de Collinson Group

Wij zijn onderdeel van de Collinson Group. Als u toestemming geeft voor marketinginformatie van andere bedrijven binnen de Collinson Group, delen wij uw persoonlijke gegevens met deze bedrijven zodat zij u informatie kunnen sturen over hun producten en services en nieuws dat interessant kan zijn voor u. Iedere entiteit is een aparte beheerder voor de marketinginformatie die zij naar u versturen en zij zullen uw persoonlijke gegevens en mogelijke opt-outs zoals beschreven in hun privacyverklaring op hun website behandelen.

Marketing door derden

Met uw toestemming kunnen we voor marketingdoeleinden uw informatie delen met geselecteerde derde partijen en partners buiten de Collinson Group. Met uw toestemming delen we uw persoonlijke gegevens met deze partners en derde partijen. Zij behandelen uw persoonlijke gegevens en mogelijke opt-outs zoals omschreven in hun privacyverklaring op hun website.

Afmelden voor marketing

Als u toestemming moet geven om communicatie voor marketingdoeleinden te ontvangen, heeft u het recht om zich af te melden.  U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden voor de ontvangst van marketingcommunicatie door de opt-outlinks of de optie in marketingberichten die ontvangt te volgen of door op ieder gewenst moment contact met ons op te nemen via info@prioritypass.com

Als u zich afmeldt voor marketing, krijgt u binnen 30 dagen geen marketinginformatie meer van ons. Houd er rekening mee dat dit niet geldt voor servicecommunicatie, marktonderzoek of klantonderzoeken of andere verwerkingen buiten marketing. 

Als u zich afmeldt voor marketing per post, houd dan rekeing met een periode van 30 dagen voor de marketingberichten stoppen.

Wanneer u toestemming geeft om marketingberichten te ontvangen van onze geselecteerde partners, derde partijen of bedrijven binnen de Collinson Group. U moet direct contact met hen opnemen om zich af te melden voor hun marketingcommuncaties.

7. Hoe delen we uw persoonlijke gegevens

We kunnen voor de redenen uitgelegd onder sectie 6 uw persoonlijke gegevens delen met de volgende soorten bedrijven (beheerders of verwerkers).

Bedrijven (verwerkers) waarmee we uw persoonlijke gegevens delen omvatten o.a.:

 • Leveranciers van IT-diensten, gegevensverwijderingsdiensten, gegevensverrijkingsdiensten en gegevensopslagdiensten.
 • Serviceproviders op het gebied van gegevensverrijking om de gegevens die we al over u bewaren te verbeteren, om ons te helpen betere geïnformeerde beslissingen te nemen en u als klant beter te begrijpen en gepersonaliseerde productaanbevelingen te kunnen doen naast specifieke berichten voor u.
 • Bedrijven binnen de Collinson Group die handelen als onze verwerker, om ons te helpen onze services aan u te leveren, bijv. onze klantenservice om uw verzoeken te verwerken.
 • Onze providers, AWS, die onze websites hosten
 • Lounges of verkopers die u bezoekt, als onderdeel van uw programmavoordelen, zodat zij uw bezoek kunnen vastleggen en administreren.
 • We delen ook uw persoonlijke gegevens met leveranciers van betaaldiensten en data-analyse.


Waar we uw persoonlijke gegevens delen met onze serviceproviders, gaan we contracten aan om te zorgen dat zij ook uw persoonlijke gegevens beschermen in lijn met toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en deze privacyverklaring. 

Bedrijven (beheerders) waarmee we uw persoonlijke gegevens delen zijn o.a.:

 • Bedrijven binnen de Collinson Group om u services of producten te leveren, daar waar we uw toestemming hebben.
 • Andere derde partijen buiten de Collinson Group om u services of producten te leveren, daar waar we uw toestemming hebben.
 • Waar de service een voordeel is van uw betaalkaart en wij daarom handelen als een verwerker voor de verstrekkers, kunnen de verstrekkers als beheerders ons de opdracht geven uw persoonlijke gegevens te delen met hen onze partners of klanten die gezamenlijke marketingservices leveren


Waar wij uw persoonlijke gegevens delen met de bovengenoemde beheerders, gaan we contracten aan om te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. Als beheerder hebben zij ook een juridische verplichting om uw gegevens te beschermen.

Om u en ons te beschermen tegen fraude, om witwassen van geld tegen te gaan en onze website te beschermen tegen illegaal gebruik, delen we uw persoonlijke gegevens met fraudepreventiebureaus, betaalserviceproviders, banken, financiële instellingen en gelijksoortige derde partijen voor de controle van uw identiteit en het monitoren van uw gedrag op onze website.  Deze aanvullende serviceproviders zijn beheerders en hebben hun verplichtingen om uw gegevens te beschermen en beveiligen onder toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

We kunnen ook uw persoonlijke gegevens delen met handhavingsinstanties en wettelijke instanties indien vereist door de wet onder de volgende omstandigheden:

 • Om te voldoen aan een verzoek om informatie van een overheidsinstantie zoals handhaving (politie) of andere openbare autoriteiten;
 • Om te voldoen aan een gerechtelijk bevel om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken;
 • Om te voldoen aan een juridisch onderzoek; en
 • De vaststelling, uitvoering of verdediging van een juridische claim (inclusief in overeenstemming met een onderzoek of aanvraag door een competente regelgevende autoriteit).


We kunnen uw gegevens delen met uw verstrekkers:

 • Waar wij beheerders zijn en contractuele verplichtingen hebben om uw gegevens met verstrekkers te delen.
 • Waar wij handelen als verwerker voor verstrekkers, kunnen de verstrekkers als beheerders opdracht geven uw gegevens met hen te delen.


Er zijn andere omstandigheden waaronder wij uw persoonlijke gegevens delen:

 • De Collinson Group kan al uw persoonlijke gegevens overdragen aan een derde partij als de operator van de website wijzigt, of als er een verkoop is van (een deel) van het bedrijf of zijn bedrijfsmiddelen of als we failliet gaan, in surséance van betaling raken of andere controlewijzigingen ondergaan. In het geval een van deze overdrachten plaatsvindt, ontvangt de partij die de gegevens verkrijgt de rechten en verplichtingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met rechtbanken, handhaving en overheidsinstanties en andere derde partijen indien vereist door wet, dagvaarding, een bevel van een regelgevende autoriteit of als het anderszins noodzakelijk is om te voldoen aan juridische vereisten of om onze rechten of eigendom of die van derde partijen te beschermen.


Geolocatie

Als u onze app opent of gebruikt op uw mobiele apparaat en we hebben uw toestemming, gebruiken we de locatiegegevens van uw mobiele apparaat (bijv. lengtegraad en breedtegraad) om u een lijst met luchthavenervaringen in uw buurt te laten zien.

Als u ervoor gekozen heeft ons geen toegang te geven tot uw locatiegegevens, kunt u nog steeds te app gebruiken maar ontvangt u geen berichten over luchthavenervaringen bij u in de buurt.

We gebruiken ook de ‘locatie achtergrond’ van uw mobiele apparaat om u berichten te sturen over onze luchthavenervaringen in uw buurt, zoals onze contactloze bestelopties, ready2order. Als u ‘locatie achtergrond’ ingeschakeld heeft, zal onze app ons regelmatig informeren over de locatie van uw apparaat, zelfs als u niet direct interactie heeft met de app. 

Uw locatiegegevens worden alleen gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Alleen gepseudonimiseerde klant-ID wordt gedeeld met Google Analytics en Mixpanel. Ga voor meer informatie over locatiegegevens naar Apple’s Location Services & Privacy-pagina voor iOS en Google’s Hoe gebruikt het locatie-informatie-pagina voor Android. 

We kunnen links hebben naar andere sites die onze partners of klanten promoten. Lees hun privacyverklaringen op hun websites om te ontdekken hoe zij persoonlijke gegevens verwerken. Deze privacyverklaring dekt niet hun gebruik van persoonlijke gegevens.

8. Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens

We sturen uw gegevens naar landen buiten het VK en de EER (overdrachten buiten de EER omvatten ook overdrachten naar het VK), waar andere gegevensbeschermingswetgeving van kracht kan zijn.  Deze overdrachten vinden alleen plaats als:

 • we serviceproviders buiten het VK of de EER gebruiken;
 • er een wettelijke of regelgevende verplichting is;
 • we moeten voldoen aan onze contractuele verplichting die we met u zijn aangegaan of zullen aangaan; of
 • we uw toestemming hebben


Als we uw gegevens overdragen naar een serviceprovider buiten het VK of de EER, zullen wij waarborgen inbouwen om te zorgen dat uw gegevens beschermd blijven. We beschermen uw gegevens
door te zorgen dat:

 • het land adequate bescherming heeft die is goedgekeurd door de Europese Commissie of het VK; of
 • we een veiligheids- en gegevensbeschermingsoverdrachtassessment uitvoeren en een toepasselijk contract afsluiten met door het VK of Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele clausules tussen het bedrijf en ons.

9. Bewaren van uw persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Bij het bepalen van de bewaarperiode houden wij rekening met een aantal factoren, het type en de gevoeligheid van de betreffende persoonlijke gegevens, de reden waarom de gegevens werden verzameld en verwerkt, onze wettelijke basis voor het verwerken van de persoonlijke gegevens, op wie de persoonlijke gegevens betrekking hebben en hun rechten en vrijheid. We houden ook rekening met alle wettelijke en regelgevende vereisten om de gegevens te bewaren. Wanneer wij de verwerker zijn, zullen wij de informatie bewaren en verwijderen volgens de instructies van de beheerder.

Als de bewaarperiode is verlopen, verwijderen wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier.

Als u zich afmeldt voor marketingberichten, zullen sommige persoonlijke gegevens bewaard blijven en worden toegevoegd aan onze onderdrukkingslijst om te zorgen dat we u niet opnieuw marketingberichten sturen.

10. Veiligheid van uw persoonlijke gegevens

We gebruiken toepasselijke technische, organisatorische en administratieve veiligheidsmaatregelen om alle informatie die we in onze bestanden bewaren te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. We laten de vastgelegde procedures en beleid regelmatig controleren en de controles worden op een senior-niveau beoordeeld.

Wanneer persoonlijke gegevens via het internet worden verstuurd, worden deze versleuteld. Indien wij u een wachtwoord hebben gegeven (of indien u er één hebt gekozen) dat u toegang biedt tot bepaalde gedeelten van uw persoonlijke gegevens, bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van dit wachtwoord. Wij vragen u uw wachtwoord met niemand te delen.

11. Uw rechten onder toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving

Onder toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving kunt u bepaalde rechten hebben. De onderstaande tabel omschrijft uw rechten. Als u een verzoek wilt indienen om uw rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar info@prioritypass.com. Uw verzoek wordt zo snel mogelijk beoordeeld en beantwoord.

Onder de CCPA hebben inwoners van Californië ook rechten met betrekking tot openbaarmaking, toegang en verwijdering van hun persoonlijke gegevens. Zie CCPA-verklaring


De tabel hieronder toont de categorieën van persoonlijke gegevens die we verzamelen en voorbeelden. 

Uw rechten:

Betekenis:

Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens in bepaalde situaties.
U heeft een absoluut recht om het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing te stoppen.

Het recht op informatie

U heeft het recht om geïnformeerd te worden of en in welke mate wij uw gegevens verwerken. Bijv. deze privacyverklaring.

Het recht op toegang

U heeft het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die wij bewaren. U heeft ook het recht om een kopie op te vragen en deze zullen wij u opsturen op voorwaarde dat er geen juridische uitzonderingen van toepassing zijn. 

Het recht op rectificatie

Als de persoonlijke gegevens die we verwerken incompleet of niet correct zijn, heeft u het recht om op ieder gewenst moment voltooiing of correctie te verzoeken.

Het recht op verwijderen (ook bekend als het "recht om vergeten te worden")

U heeft het recht te verzoeken om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. 
Dit is geen absoluut recht en is alleen onder bepaalde omstandigheden van toepassing. Wij kunnen bijvoorbeeld geen gegevens verwijderen als wij een wettelijke of regelgevende verplichting hebben om het te bewaren.

Het recht op het beperken van verwerking

U heeft het recht om te verzoeken tot het beperken van de verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde situaties. 
a) Als u bezwaar maakt tegen de accuratesse van uw persoonlijke gegevens kunt u verzoeken tot een beperking van de verwerking terwijl wij de accuratesse verifiëren
b) Als het verwerken van uw persoonlijke gegevens gezien wordt als onwettelijk, maar u geen verwijdering van uw persoonlijke gegevens vereist
c) Als we de gegevens niet meer nodig hebben voor het doel van de verwerking, maar u heeft ze nodig voor het bepalen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims
d) Als u bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw gegevens gebaseerd op onze legitieme belangen

Het recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens aan u verstrekken in een machineleesbaar formaat. 
Dit recht kan alleen worden gebruikt wanneer het verwerken afhankelijk is van uw toestemming of contract dat geautomatiseerd wordt uitgevoerd. 

Uw rechten met betrekking tot geautomatiseerd beslissingen nemen en profilering

U heeft het recht bezwaar te maken tegen beslissingen exclusief gebaseerd op het geautomatiseerd verwerken van uw persoonlijke gegevens. 
We ondernemen geen profilering of enige vorm van verwerken met betrekking tot geautomatiseerd beslissingen nemen.

Het recht om uw toestemming in te trekken

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om op ieder gewenst moment uw toestemming in te trekken. 
Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de wettelijkheid van hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruikten voor u uw toestemming introk en wij zullen u informeren als wij niet langer de door u gekozen service kunnen leveren.

Cookies

U kunt cookies voor onze website accepteren of weigeren via ons Cookie Preference Centre, dat toegankelijk is door te klikken op de knop "cookie-instellingen" in de cookieverklaring op de website. U kunt dit ook doen door de instellingen van uw webbrowser aan te passen.
Lees de Websitecookieverklaring voor meer informatie over ons gebruik van cookies en hoe deze te accepteren of weigeren. 


We bewaren een kopie van ieder verzoek. Daarnaast kunnen wij een redelijk tarief in rekening brengen of een verzoek weigeren als zo’n verzoek buitensporig, repeterend of kennelijk ongegrond is.

Als u een verzoek doet, zullen wij waar vereist uw identiteit bevestigen en u vragen informatie te verstrekken om ons te helpen aan uw verzoek te voldoen. Wij voldoen binnen een maand na ontvangst aan uw verzoek (op voorwaarde dat we uw identiteit hebben kunnen verifiëren).

Houd er rekening mee dat bij een complex verzoek wij twee maanden nodig kunnen hebben. Om uw rechten uit te oefenen, neem contact op met info@prioritypass.com

Een klacht indienen

Als u vragen, zorgen of klachten heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met ons Data Protection Team en/of onze Data Protection Officer via Data.Protection@prioritypass.com

Als u niet tevreden bent over onze reactie, kunt u contact opnemen met het kantoor van de Supervisory Authority in het VK van de Information Commissioner via:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire, United Kingdom
SK9 5AF

Telefoon: +44 303 123 1113 (lokaal tarief) of +44 1625 545 745 (nationaal tarief)

Als u zich binnen de EU woont, kunt u ook een klacht indienen bij onze belangrijkste toezichthoudende autoriteit in Malta via:

Officer of the Information and Data Protection Commissioner

Floor 2, Airways House,
Triq Il-Kbira,
Tas-Sliema SLM 1549, Malta

12. Updates aan de privacyverklaring

Wij beoordelen onze privacyverklaring regelmatig en maken nieuwe versies beschikbaar op de privacypagina van onze website. Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 25 november 2021

13. Woordenlijst

Term

Definitie

Toepasselijke gegevensbeschermingswet

betekent alle toepasselijke wereldwijde wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en privacy, inclusief en zonder beperking toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving in het VK en Europa, de CCPA.

Beheerder

is/zijn (een) perso(o)n(en) of bedrijf (alleen of samen of samen met andere personen) die bepaalt hoe persoonlijke gegevens worden verwerkt. 

Criminele gegevens

Gegevens over strafprocedures of veroordelingen. Criminele gegevens moeten op dezelfde manier behandeld worden als speciale categorie gegevens.

Verstrekkers

De verstrekkende bank van de betaalkaart via welke u het lidmaatschap van Priority Pass ontvangt als voordeel

Legitiem belang

Verwerken van persoonlijke gegevens voor onze activiteiten en behoeftes inclusief het leveren van de beste service en ervaring aan u die wij kunnen bieden.
Wij zullen uw belangen afwegen tegen elke mogelijke impact op u (zowel positief als negatief), uw rechten of vrijheid. 
Wanneer ons belang en behoeften worden overschreden door uw belang, rechten of vrijheid, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verwerken (behalve wanneer u uw toestemming geeft of het wettelijk vereist is). 

Persoonlijke gegevens

Informatie met betrekking tot een identificeerbare persoon, die direct of indirect geïdentificeerd kan worden door referentie aan een identificatiemiddel.

Privacyverklaring

Ook wel verklaring van eerlijke verwerking) of een privacybeleid) genoemd – Privacyverklaring is een document waarin aan de betrokkene wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens worden verwerkt en hoe een bedrijf deze zal verwerken

Verwerker

is een extern bedrijf of een andere derde partij die persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt namens een beheerder. Wij zijn zowel beheerder als verwerker

Speciale categorie gegevens

Ook wel gevoelige gegevens genoemd, wordt gedefinieerd als persoonlijke gegevens met betrekking tot het volgende: ras, ethnische afkomst, politieke overtuiging, religie, vakbondslidmaatschap, genetica, biometrische gegevens (waar gebruikt voor identificatiedoeleinden), gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid.Delen van gegevens/openbaarmaking aan platforms van derde partijen  - We kunnen uw gegevens delen met derde partijen, die wij inhuren om taken uit te voeren namens ons. Dit zijn o.a. website-analysebedrijven. Priority Pass blijft verantwoordelijk voor het garanderen dat zulke derde partijen of serviceproviders persoonlijke informatie verwerken volgens de standaarden zoals vereist door toepasselijke wetgeving, waaronder AVG.