Privacybeleid

Priority Pass Ltd ('we'/'wij') is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Dit beleid (samen met onze Gebruiksvoorwaarden van de site en ons Cookie Beleid en andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) beschrijft op welke basis de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees dit document zorgvuldig om inzicht te verkrijgen in onze visie en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe wij deze behandelen.

Voor de toepassing van de Data Protection Act 1998 (de Wet), is de verwerkingsverantwoordelijke Priority Pass Ltd te Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, United Kingdom.

 1. INFORMATIE DIE WIJ VAN U KUNNEN VERZAMELEN

  We kunnen de volgende gegevens (Gebruikersgegevens) van u op verschillende manieren verzamelen en verwerken:

  a) Informatie die u opgeeft door formulieren op onze site www.prioritypass.com (Onze site) in te vullen. Hiertoe behoort informatie die u opgeeft wanneer u zich registreert voor het gebruik van onze site, zich inschrijft voor onze service, materiaal plaatst of verdere services aanvraagt. We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of promotie die door ons of een van onze gelieerde ondernemingen wordt gesponsord, en wanneer u een probleem met onze site rapporteert.
  b) Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen wij een record van die communicatie bijhouden.
  c) We kunnen u ook vragen of u enquêtes wilt invullen voor onderzoeksdoeleinden, maar u bent niet verplicht hierop in te gaan.
  d) Door gebruik van onze cookies (zie hieronder).
  e) Details van transacties die u via onze site uitvoert en van de verwerking en afhandeling van uw orders.
  f) Details van uw bezoek aan onze site, inclusief maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, ongeacht of deze vereist zijn voor factureringsdoeleinden of anderszins, en de resources die u oproept.
  g) Details die via andere kanalen dan via onze site worden opgegeven, inclusief maar niet beperkt tot afgedrukte aanvraagformulieren, aanvragen via telefoon of informatie die via mobiele toepassingen wordt opgegeven.
  h) Sommige Gebruikersgegevens omvatten onvermijdelijk persoonlijke gegevens over u en kunnen gevoelige persoonlijke gegevens bevatten. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die betrekking hebben op en waarmee u kunt worden geïdentificeerd (of met een combinatie van dergelijke gegevens of andere informatie in ons bezit).
  i) Gevoelige persoonlijke gegevens zijn gegevens over uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige, filosofische of soortgelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, fysieke of mentale gezondheid, seksleven, plegen van strafbare feiten en/of betrokkenheid bij strafrechtelijke procedures of gegevens die deze informatie onthullen.


 2. IP-ADRESSEN EN COOKIES

  We kunnen informatie verzamelen over uw computer, inclusief, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer en om geaggregeerde informatie aan onze adverteerders te rapporteren. Dit zijn statistische gegevens over de handelingen en het surfgedrag van onze gebruikers, en individuen kunnen hier niet mee worden geïdentificeerd.

  Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere bezoekers van onze website. Dit helpt ons u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze website surft en geeft ons de mogelijkheid onze website te verbeteren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en waarom we ze gebruiken.


 3. OPSLAGLOCATIE VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

  De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden verzonden naar en bewaard in een bestemming buiten de EER (Europese Economische Ruimte). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of een van onze leveranciers werkt. Dergelijk personeel kan betrokken zijn in onder andere de afhandeling van uw order, de verwerking van uw betalingsgegevens en de voorziening van ondersteuningsservices. Door uw persoonlijke gegevens op te geven, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag en verwerking. Wij nemen alle maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

  Indien wij u een wachtwoord hebben gegeven (of indien u er één hebt gekozen) dat u toegang biedt tot bepaalde gedeelten van onze site, bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van dit wachtwoord. Deel uw wachtwoorden met niemand.

  De overdracht van informatie via internet is helaas niet volledig beveiligd. Hoewel wij altijd proberen uw persoonlijke gegevens te beschermen en hoogwaardige beveiligingsmaatregelen hebben geïmplementeerd om de informatie die wij ontvangen te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden, niet garanderen, en u erkent en accepteert dat elke gegevensoverdracht op eigen risico wordt uitgevoerd. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, gebruiken wij strikte procedures en beveiligingsfuncties om ongeautoriseerde toegang te proberen voorkomen.

  Door deze website of onze services verder te gebruiken en door persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken (inclusief gevoelige persoonlijke gegevens) via deze website of e-mailadressen die op deze website worden vermeld, stemt u in met dergelijke overdrachten, op voorwaarde dat ze in overeenstemming zijn met de hierboven en in andere juridische kennisgevingen vermelde doeleinden. Stuur ons geen persoonlijke gegevens als u niet akkoord gaat met de overdracht van deze informatie naar locaties buiten uw jurisdictie (inclusief, indien van toepassing, buiten de EER).


 4. HOE WIJ DE INFORMATIE GEBRUIKEN

  We gebruiken de over u verzamelde informatie op de volgende manieren:

  a) Teneinde u deze website of een van onze andere services te kunnen aanbieden.
  b) Teneinde deze website of een van onze andere services te kunnen bieden aan onze klanten wanneer dit de verwerking van Gebruikersgegevens namens hen vereist.
  c) Teneinde deze website te verbeteren, inclusief maar niet beperkt tot het verwerken van uw vragen en het melden van voorgestelde of doorgevoerde wijzigingen van deze website aan gebruikers.
  d) Teneinde onze services te verbeteren, inclusief maar niet beperkt tot het verwerken van uw vragen en het melden van voorgestelde of doorgevoerde wijzigingen van onze dienstverlening aan gebruikers.
  e) Teneinde anonieme statistieken over gebruikers van onze website te kunnen opstellen en verstrekken, en verwante gebruiksinformatie aan betrouwbare derden te verstrekken, waar deze op geen enkele manier individuen mee kunnen identificeren.
  f) Teneinde anonieme statistieken over onze klanten of indirecte gebruikers van onze services te kunnen opstellen en verstrekken, en verwante gebruiksinformatie aan betrouwbare derden te verstrekken, waar deze op geen enkele manier individuen mee kunnen identificeren.
  g) Teneinde u te kunnen voorzien van informatie die u bij ons hebt aangevraagd, inclusief maar niet beperkt tot informatie en brochures die via deze website worden aangevraagd, onze marketingactiviteiten (zie hieronder) en sollicitaties (zie hieronder).
  h) Teneinde onze services aan u als klant te kunnen bieden en promoten.
  i) Teneinde onze relatie met u of onze klanten te kunnen onderhouden.
  j) Teneinde onze interne bedrijfsactiviteiten, waaronder het voldoen aan wettelijke vereisten, te vergemakkelijken.

  We kunnen uw gegevens ook gebruiken, of het gebruik van uw gegevens door bepaalde derden toestaan, om u te kunnen voorzien van informatie over goederen en services die u mogelijk interessant vindt en wij of zij kunnen hierover contact met u opnemen via post of telefoon.

  Als u een bestaande klant bent, kunnen wij contact met u opnemen via elektronische kanalen (e- mail of sms), via telefoon, schriftelijk of via mobiele toepassingen met informatie over goederen en services die vergelijkbaar zijn met goederen of services die u eerder hebt aangeschaft.

  Als u een nieuwe klant bent, en in het geval wij bepaalde derden toestaan uw gegevens te gebruiken, kunnen wij (of zij) alleen contact met u opnemen via de bovenstaande kanalen als u hiermee hebt ingestemd.

  Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, of uw details doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden, schakelt u het relevante selectievakje in op het formulier waar u uw gegevens invult (het bestel- of registratieformulier).


 5. OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS

  Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan alle leden van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen, zoals is bepaald in sectie 1159 van de UK Companies Act 2006.

  In de volgende gevallen kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden:

  In het geval dat wij zaken of activa verkopen of kopen, kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de potentiële verkoper of koper van deze zaken of activa.

  Indien wij of nagenoeg al onze activa worden overgenomen door een derde partij, worden persoonlijke gegevens die wij over onze klanten bezitten, beschouwd als een van de overgenomen activa.

  Als wij uw persoonlijke gegevens moeten openbaarmaken of delen om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, of om onze Gebruiksvoorwaarden van de site en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van ons, onze klanten of anderen te beschermen. Hiertoe behoort de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van bescherming tegen fraude of vermindering van het kredietrisico.


 6. INSTEMMING

  Door onze services (direct of via derden) of deze website te blijven gebruiken en door uw persoonlijke gegevens (inclusief gevoelige persoonlijke gegevens) aan ons te verstrekken, gaat u akkoord met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Stuur ons geen persoonlijke gegevens als u niet wilt dat die informatie door ons op deze manier wordt gebruikt.


 7. UW RECHTEN

  U hebt het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. Doorgaans laten wij het u (voordat we uw gegevens verzamelen) weten als wij uw gegevens voor dergelijke doeleinden willen gebruiken of als wij uw informatie willen openbaarmaken aan derden voor dergelijke doeleinden. U kunt het recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde selectievakjes op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen uit te schakelen, en Priority Pass-leden kunnen marketingvoorkeuren aanpassen via hun ledenaccount. U kunt dit recht ook uitoefenen door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen via e-mail naar datacontroller@prioritypass.com of door te schrijven naar Data Controller, Priority Pass, PO Box 815, Haywards Heath, RH16 9LR, United Kingdom.

  Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Wanneer u een link naar een van deze websites opent, mag u niet vergeten dat deze websites hun eigen privacybeleid hanteren en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze beleidsregels accepteren. Controleer het beleid van de betreffende website voordat u persoonlijke gegevens opgeeft.

  Onder de Data Protection Act (de 'Wet') hebt u het recht een kopie van de persoonlijke gegevens die The Collinson Group over u in het bezit heeft aan te vragen en om fouten hierin te laten corrigeren. (Wij brengen £10 in rekening voor informatieaanvragen en u moet uw identiteit kunnen bewijzen met 2 legitimatiebewijzen). We zullen redelijke inspanningen leveren om uw persoonlijke gegevens uit onze records te verstrekken, corrigeren of verwijderen.

  Stuur dergelijke of andere aanvragen of vragen betreffende dit Privacybeleid naar de Group General Counsel, The Collinson Group Ltd, Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, United Kingdom.


 8. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

  Dit Privacybeleid en/of enig ander beleid kan te allen tijde door ons worden gewijzigd en/of bijgewerkt. Raadpleeg regelmatig onze website om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.


 9. CONTACT OPNEMEN

  Vragen, opmerkingen en aanvragen met betrekking tot dit privacybeleid kunt u sturen naar de Group General Counsel, The Collinson Group Ltd, Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, United Kingdom.