Privacybeleid

PRIVACYBELEID

PRIORITY PASS LTD, een Collinson Group Ltd onderneming, ("we, wij") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.  Dit Privacybeleid, in combinatie met onze Gebruiksvoorwaarden, verklaart hoe wij persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken wanneer u onze website, services of producten gebruikt, behandelen.

 1. Welke soorten persoonlijke gegevens behandelen we

We verzamelen en verwerken de persoonlijke gegevens die u verstrekt bij interactie met ons, online of via e-mail, mobiel, telefoon of post.
Zulke persoonlijke gegevens kunnen het volgende omvatten:

 • Voornaam en achternaam;
 • Postadres;
 • E-mailadres;
 • Geslacht, geboortedatum;
 • Land van verblijf, nationaliteit, taalvoorkeur;
 • Unieke identificeerbare informatie (bijv. uw klantgebruikersnaam of -nummer en wachtwoord);
 • Financiële informatie (bijv. betaalkaart of informatie over uw bankrekening);
 • Welke lounges of verkopers u bezoekt als onderdeel van uw lidmaatschapsvoordelen;
 • Instapkaartgegevens;
 • Sommige details die worden aangeleverd door uw apparaat, zoals IP-adres, apparaat-ID, type apparaat en locatiegegevens.

 1. Waar gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor en onze juridische basis om dit te doen

We moeten een juridische basis hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken.  In de meeste gevallen zal dat zijn om de service volgens het contract dat u gekozen heeft, uit te voeren. De onderstaande tabel geeft de doelen weer waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken en onze juridische basis om dit te doen: 

Waar we uw informatie voor gebruiken

Onze juridische basis om dit te doen

U toegang te kunnen verlenen tot onze website of onze mobiele app

De service volgens het contract te leveren

Reiservaringen te bieden binnen het ‘Priority Pass’-programma;

De service volgens het contract te leveren

Betalingen te verwerken die vereist zijn voor de producten en diensten waar u om heeft gevraagd;

De service volgens het contract te leveren

U informatie te verstrekken waar u om heeft gevraagd, inclusief maar niet beperkt tot, aanbiedingen, documentatie over diensten, brochures, en reactie op aanvragen;

Wanneer we uw toestemming hebben

U voorzien van nieuwsbrieven en andere vormen van communicatie over de diensten die u heeft gekocht en onze vergelijkbare producten en diensten.

Voor onze legitieme belangen om u te voorzien van informatie over onze producten en diensten die interessant kunnen zijn.

Aanbieden van lidmaatschapsonderzoeken om onze producten en diensten te verbeteren

Voor onze legitieme belangen om onze diensten te verbeteren

Analyseren van uw gebruik van onze diensten om in staat zijn uw diensten beter te personaliseren en onze producten te verbeteren

Voor onze legitieme belangen om het gebruik van onze diensten te verbeteren

Te reageren op aanvragen van u met betrekking tot onze producten en diensten;

De service volgens het contract te leveren

U, na uw akkoord, informatie te verstrekken over bepaalde andere goederen en diensten waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn voor u;

Wanneer we uw toestemming hebben

Te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen;

Om onze juridische verplichtingen na te leven

Fraude en misdaad op te sporen en te voorkomen.

Voor onze legitieme belangen voor het opsporen en voorkomen van fraude of misdaad 1. Delen en overdragen van persoonlijke gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens met niemand, behalve wanneer u hiermee akkoord gaat of wanneer het delen noodzakelijk is om aan ons contract met u te voldoen of wanneer we wettelijke toestemming of de verplichting hebben dit te doen. Bovendien worden uw persoonlijke gegevens alleen gedeeld met geselecteerde organisaties die onze veiligheidsprocedures en -beleid naleven.
Organisaties waarmee we uw persoonlijke gegevens kunnen delen zijn:

 • Andere leden van onze groep van ondernemingen wanneer zij ons helpen onze diensten aan u te leveren of verbeteren;
 • Onze dienstenleveranciers en onderaannemers, wanneer zij ons helpen bij het leveren van onze diensten aan u;
 • De luchthavenlounges of verkopers die u bezoekt, als onderdeel van uw lidmaatschapsvoordelen, zodat zij uw bezoek kunnen vastleggen
 • Regelgevende organen of andere autoriteiten wanneer wij een wettelijke of regelgevende verplichting moeten naleven;
 • Organisaties voor de preventie van fraude of voor schuldinvordering wanneer dit vereist is om onze wettelijke belangen te beschermen.

Wanneer uw Priority Pass-lidmaatschap een voordeel is van de verstrekker van uw betaalkaart (zoals uw bank), kunnen wij u persoonlijke gegevens met die kaartverstrekker en het betaalkaartmerk dat verbonden is met die kaart delen. 

Een aantal van deze organisaties kan zich bevinden in een land buiten de Europese Economische Ruimte of waar andere dataprivacywetten van toepassing zijn. We dragen alleen uw persoonlijke gegevens over naar dat land wanneer dit een adequaat beschermingsniveau van uw rechten en vrijheden kan garanderen, of wanneer u ons uw toestemming heeft gegeven of die organisatie contractueel gebonden is zich te houden aan de databeschermingswetgeving van de Europese Economische Ruimte.
Wij verkopen uw persoonlijke gegevens aan niemand.
 
 1. Bescherming en opslag persoonlijke gegevens

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met adequate en redelijke procedures en technologieën, om de veiligheid, beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit te behouden en beschermen en onwettelijk en ongeautoriseerd verwerken, onbedoeld verlies of schade te voorkomen, vanaf het moment van verzamelen tot het wordt vernietigd.
Wanneer persoonlijke gegevens via het internet worden verstuurd, worden deze versleuteld.
Indien wij u een wachtwoord hebben gegeven (of indien u er één hebt gekozen) dat u toegang biedt tot bepaalde gedeelten van uw persoonlijke gegevens, bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van dit wachtwoord. Wij vragen u uw wachtwoord met niemand te delen. 

 1. Verwijderen en bewaren van persoonlijke gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor zo lang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en wij verwijderen alle persoonlijke gegevens van onze systemen zodra deze niet langer vereist zijn. 
We bewaren uw persoonlijke gegevens hierna alleen nog wanneer we vereist zijn dit te doen, om regelgevende of wettelijke verplichtingen na te komen.

 1. Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op onze website om uw gebruikerservaring te verbeteren doordat de website u zich kan ‘herinneren’, voor de duur van uw bezoek (door gebruik van een ‘sessiecookie’) of voor herhaalde bezoeken (door gebruik van een ‘permanente cookie’).  Wij kunnen ook cookies gebruiken om ons in staat te stellen onze diensten of producten te baseren op, bijvoorbeeld, uw locaties en/of surfgewoontes. 

Klik hier om ons Cookiebeleid te lezen. Hierin wordt uitgelegd wat we doen en hoe u uw cookie-instellingen kunt aanpassen.

 1. Uw rechten

U heeft te allen tijde en gratis het recht tot toegang tot uw persoonlijke gegevens, op de volgende manieren:

 • Verzoek ons om een kopie van uw persoonlijke gegevens die we bewaren. We kunnen u om een redelijke bijdrage vragen voor het leveren van extra kopieën en kunnen u het verstrekken van deze informatie wijzigen als uw verzoek duidelijk onterecht of buitensporig is;
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens corrigeren wanneer deze onjuist of incompleet zijn;
 • U kunt verzoeken om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze verzameld of verwerkt werden; behalve wanneer wij een wettelijke of regelgevende verplichting hebben om de persoonlijke gegevens te bewaren;
 • Het beperken van verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wanneer u eerder een contract met ons bent aangegaan voor een dienst of product, kan dit betekenen dat de dienst of het product wordt geannuleerd;
 • Het intrekken van uw akkoord voor directe marketing, inclusief profiling;
 • Het verkrijgen en hergebruiken van uw persoonlijke gegevens voor uw eigen doelstellingen met betrekking tot bepaalde voorwaarden van overdraagbaarheid.

 1. Hoe neemt u contact met ons op

Voor wetgeving met betrekking tot databescherming is PRIORITY PASS LTD, een Collinson Group Ltd onderneming, geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 02728518 en kantoren in Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, Verenigd Koninkrijk, de datacontroller, waar u uw Priority Pass van ons heeft gekocht.

Wanneer uw Priority Pass-lidmaatschap een voordeel is van uw bank of andere organisatie, is die organisatie de datacontroller en verwijzen wij u naar het privacybeleid van die organisatie.

Om uw rechten uit te oefenen of wanneer u vragen heeft over ons privacybeleid, of wanneer u een klacht wilt indienen omtrent het gebruik van uw persoonlijke gegevens, of wanneer u een veiligheidskwestie wilt melden, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer, zie de gegevens hieronder;

Data Protection Officer
PRIORITY PASS LTD
Data.Protection@prioritypass.com
Als u niet tevreden bent over onze reactie, kunt u contact opnemen met het kantoor van de Information Commissioner (ICO).  Extra informatie is te vinden op https://ico.org.uk/.

 1. Andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze website, dus wanneer u naar zulke andere websites gaat, moet u hun eigen cookiebeleid lezen.

 1. Wijzigingen aan ons beleid

Wij beoordelen ons privacybeleid regelmatig en maken nieuwe versies beschikbaar op onze website. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 12-12-2018

Wij beoordelen ons privacybeleid regelmatig en maken nieuwe versies beschikbaar op onze website.  Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 01-11-2018