SZB

(Subang Sultan Abdul Aziz Shah) 梳邦蘇丹阿都阿兹沙機場

(Subang) 梳邦, (Malaysia) 馬來西亞
空中花園航站樓 (Skypark Terminal)

下載 Priority Pass 應用程式

app-second-banner-new
讓 PRIORITY PASS 應用程式豐富您的機場體驗

下載改良版應用程式,助您搜尋和進入貴賓室、穿梭機場各處、及管理您的帳戶等。