DAR

(Dar-es-Salaam Julis Nyerere Intl) 達累斯薩拉姆尼雷爾國際機場

(Dar-es-Salaam) 達累斯薩拉姆, (Tanzania) 坦桑尼亞
第 1 航站樓
第 3 航站樓

下載 Priority Pass 應用程式

app-second-banner-new
讓 PRIORITY PASS 應用程式豐富您的機場體驗

下載改良版應用程式,助您搜尋和進入貴賓室、穿梭機場各處、及管理您的帳戶等。