SGN

胡志明新山一国际机场 (Ho Chi Minh TSN International)

胡志明市 (Ho Chi Minh City), 越南 (Vietnam)
Ho Chi Minh Tan Son Nhat International Airport
国内航站楼
国际航站楼

有关机场的更多信息,请参阅机场指南。

下载应用程式

让 PRIORITY PASS 应用程式丰富您的机场体验

下载改良版应用程式,助您搜寻和进入贵宾室、穿梭机场各处、及管理您的账户等。