banner-clouds

Brugsbetingelser

Priority Pass, Brugsbetingelser


1. I disse Brugsbetingelser betyder følgende ord og udtryk dette: 

Kunde
betyder enhver person, som deltager i Programmet.

Digitalt medlemskort
betyder den digitale version af Priority Pass-kortet, som efter aktivering giver kortfri adgang til de fleste Lounges og Forhandlere i Programmet.

Lounge/s
betyder en tredjepartsudbyder af lufthavns- eller rejselounges, som står til rådighed for de Kunder, der deltager i Programmet.

Adgangsmetode
betyder Priority Pass-kort, digitalt medlemskort, gyldigt betalingskort, QR-kode, stregkode eller enhver anden lignende form for adgangsmetode som beskrevet i forbindelse med Priority Pass til enhver tid og efter eget skøn.

Forhandler
betyder enhver tredjepartsudbyder af servicer, herunder, men ikke begrænset til, madsteder, wellness-steder og butikker, eller Tredjepartsplatforme, som står til rådighed for de Kunder, der deltager i Programmet.

Registreret Forhandler
betyder den organisation, der er ansvarlig for behandling af Kundernes betaling for adgang til Lounges og Forhandlere via Programmet, herunder, men ikke begrænset til, de følgende Priority Pass-partnere:

(i) Priority Pass Limited
(ii) Priority Pass, Inc.
(iii) Priority Pass (A.P.) Limited
(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd
(v) Collinson Services India LLP
(vi) Collinson Peru S.A.C.
(vii) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd.

Priority Pass
betyder Priority Pass Limited of 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, virksomhedsnr. 02728518.

Priority Pass-kort
betyder det prægede medlemskort, det digitale medlemskort eller enhver anden form for adgangsmetode som beskrevet i forbindelse med Priority Pass til enhver tid og efter eget skøn.

Program
betyder det Priority Pass-medlemsprogram, som tilbydes af Priority Pass Limited, og som er designet til at give Kunder adgang til Lounge- og Forhandlersteder ved hjælp af en Adgangsmetode.

 1.  Brugsbetingelser: Ved at deltage i Programmet indvilliger Kunden i og accepterer disse Brugsbetingelser. Disse Brugsbetingelser har forrang over alle andre betingelser, som Kunden gøres bekendt med, i forbindelse med køb eller brug af Programmet. Priority Pass forbeholder sig retten til at foretage ændringer i disse Brugsbetingelser til enhver tid. Kunden indvilliger i, at Priority Pass har lov til at meddele sådanne ændringer ved at dele Brugsbetingelserne på Programmets hjemmeside og app, og at Kundens anvendelse af Programmet udgør indvilligelse i de aktuelle Brugsbetingelser. Kunderne opfordres til at genlæse disse Brugsbetingelser forud for anvendelse af Programmet. Brugsbetingelserne er gyldige fra og med d. 16. oktobers 2023 og gælder for anvendelsen af Programmet fra og med denne dato. 

 2. Betingelser: Disse Brugsbetingelser definerer betingelserne med relation til Programmet og anvendelsen af Lounge eller Forhandler. Hver Lounge og Forhandler har sine egne specifikke betingelser, som vil blive beskrevet i Lounge- eller Forhandlerbeskrivelsen på Programmets hjemmeside eller app. Ved at anvende en Lounge eller Forhandler accepterer Kunden Lounge- eller Forhandlerbetingelserne. Kunden skal læse Lounge- eller Forhandlerbetingelserne grundigt forud for anvendelse af den pågældende Lounge eller Forhandler. 

 3. Registreret Forhandler: Hovedenheden, som sørger for adgang til en Lounge eller Forhandler i Programmet, er som følger: 

  (i) Priority Pass Limited for servicer i Europe, Mellemøsten og Afrika 
  (ii) Priority Pass, Inc. for servicer i Nordamerika, Sydamerika (undtagen Peru) og Latinamerika 
  (iii) Priority Pass (A.P.) Limited for servicer i Asien-Stillehavsområdet (undtagen Folkerepublikken Kina, Indien og Taiwan) 
  (iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd for servicer i Folkerepublikken Kina 
  (v) Collinson Services India LLP for servicer i Indien 
  (vi) Collinson Peru S.A.C. for servicer i Peru 
  (vii) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd. for servicer i Taiwan. 

  Lounge- og Forhandlerbesøg er underlagt et gebyr pr. person og besøg. Såfremt det er relevant (alt afhængigt af Programmets medlemsplan), trækkes betalingen for alle sådanne besøg, herunder besøg af ledsagende gæster, på Kundens betalingskort af (i) Priority Pass eller (ii) betalingskortudbyderen eller en anden organisation i henhold til de gebyrer og betingelser, der er defineret af (a) Priority Pass eller (b) Kundens betalingskortudbyder eller en anden organisation, i forhold til deres Program-medlemskab. Hvis Kunden har flere Program-medlemskaber, er Kunden ansvarlig for at vise den korrekte Adgangsmetode til Lounge- eller Forhandlermedarbejderne for at opnå adgang, og Kunden må kun anvende ét Program-medlemskab ved hvert besøg. Ethvert spørgsmål til betalinger skal fremlægges for Priority Pass, betalingskortudbyderen eller en anden organisation, og ikke for den enkelte Lounge eller Forhandler. 

 4. Dokumentation: Adgang til en Lounge eller Forhandler afhænger helt og holdent af, hvorvidt Kunden besidder (i) en gyldig Adgangsmetode, (ii) et gyldigt boardingkort og (iii) en yderligere form for ID, som Loungen eller Forhandleren har ret til at kræve fra Kunden og Kundens gæster, herunder pas, nationalt ID-kort eller kørekort. Ugyldige Adgangsmetoder, fotografier af en Adgangsmetode eller fremlæggelse af kortnummeret, der står på Priority Pass-kortet/det digitale medlemskort/betalingskortet, accepteres ikke som en erstatning for den korrekte Adgangsmetode. Visse Lounges og Forhandlere i Europa befinder sig i dedikerede Schengen-områder i lufthavnen, og det betyder, at adgang til disse steder kun kan opnås, hvis Kunden rejser mellem Schengen-lande  (https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en).

 5. Brug af Lounge eller Forhandler: Når Adgangsmetoden fremvises ved indgangen til en Lounge eller Forhandler, vil medarbejderne enten scanne eller fotografere Adgangsmetoden, og de udleverer eventuelt en “Besøgsregistreringskupon” til Kunden, hvis det er relevant, eller registrerer Kunden i deres system. Hvis det er påkrævet, skal Kunden underskrive denne Besøgsregistreringskupon eller bekræfte ved at underskrive elektronisk, hvis relevant, at Loungen eller Forhandleren har registreret det præcise antal gæster, hvis relevant, i forbindelse med bekræftelse af adgang men uden at vise et gebyr pr. person og besøg. Gebyret pr. besøg for Kunden, hvis relevant, og for Kundens gæster er baseret på den Besøgsregistreringskupon/-registrering, som Loungen eller Forhandler anvender. Den elektroniske registrering af Kundens besøg anses for at være et gyldigt bevis på, at Kunden har opnået adgang til den pågældende Lounge eller Forhandler. Gæster skal registreres og opnå adgang til Loungen eller Forhandler samtidig med Kunden.

 6. Besøgsregistrering: Hvis det er relevant, udfærdiger Lounge- eller Forhandlermedarbejderne en kuponudskrift/registrering af Adgangsmetoden, og Kunden er ansvarlig for at sikre, at Besøgsregistreringskuponen/bonen/registreringen viser Kundens og gæsternes brug af faciliteterne på korrekt vis på tidspunktet for anvendelsen af Loungen eller Forhandleren. Hvis det er relevant, er Kunden ansvarlig for at opbevare en kopi af “Besøgsregistreringskuponen” eller den bon, som udleveres til Kunden. Hvis Kunden ønsker en kopi af kuponen/bonen, skal Kunden bede om den på det tidspunkt, hvor der opnås adgang til Loungen eller Forhandleren. Hvis Kunden opnår adgang samtidig med flere andre Kunder, er det hver enkelt Kundes ansvar at sikre, at de ikke betaler for gæster, som har deres eget Program-medlemskab. Det anbefales, at hver Kunde viser medarbejderne sin Adgangsmetode og underskriver sin Besøgsregistrering separat. Priority Pass kan ikke gøres ansvarlig for enhver form for nægtelse af adgang til en Lounge eller Forhandler baseret på tekniske problemer med besøgsregistreringsudstyret.

 7. Adgangsmetode: Hvis et betalingskort anvendes som Adgangsmetode i Programmet, finder en kassetransaktion ikke sted. En opkrævning på Kundens Adgangsmetode kan finde sted på et senere tidspunkt, hvis dette er relevant og i henhold til de betingelser, der gælder for de goder, som betalingskortudbyderen eller en anden organisation tilbyder.

 8. Adgang via en Elektronisk enhed: Adgang opnået via Kundens smartphone, tablet eller en anden enhed kan kræve inspektion udført af Lounge- eller Forhandlermedarbejdere, herunder at disse medarbejdere håndterer enheden. Priority Pass kan ikke gøres ansvarlig for enhver form for skader, som Lounge- eller Forhandlermedarbejdere måtte forårsage på enheden.

 9. Betalingskort: Ikke alle Lounges og Forhandlere i Programmet er i stand til at acceptere et betalingskort, og på disse steder skal Kunden fremvise Priority Pass-kortet eller det digitale medlemskort for at opnå adgang. Det anbefales, at Kunden forud for rejsen tjekker Programmets hjemmeside eller app for at få bekræftet, om et givet sted accepterer betalingskort, og Kunden bør altid have et Priority Pass-kort eller et digitalt medlemskort med under besøget.

 10. Anvendelse og udløbsdato: Adgangsmetoderne er uoverdragelige, og Kunderne har kun lov til at bruge Adgangsmetoden til og med udløbsdatoen efter at have underskrevet Priority Pass-kortet eller have bekræftet brugsbetingelserne for det digitale medlemskort. Adgangsmetoden må ikke anvendes af andre personer ud over den pågældende Kunde, og kun én Adgangsmetode må anvendes pr. besøg hos en Lounge eller Forhandler. Priority Pass, betalingskortudbyderen eller en anden organisation har ret til at begrænse antallet af gange, hvor Kunden kan bruge sin Adgangsmetode til at opnå adgang til en Lounge eller Forhandler inden for en bestemt tidsperiode og på samme afrejse- og ankomstdestination. Hvis en betalingskortudbyder eller en anden organisation anvender en sådan begrænsning, informeres Kunden om dette af betalingskortudbyderen eller organisationen. Priority Pass kan ikke gøres ansvarlig for enhver form for udgifter, som Kunden måtte blive opkrævet i forbindelse med, at betalingskortudbyderen eller andre organisationer ikke informerer Kunden om en sådan begrænsning.

 11. Forhandlergebyrer: Priority Pass kan ikke gøres ansvarlig for gebyrer, som en Forhandler måtte opkræve i forbindelse med ethvert Forhandlerbesøg, uanset om disse gebyrer er autoriserede, uautoriserede eller forkerte.

 12. Børn: Gyldigheden for Lounge- og Forhandleradgang for børn afhænger af den specifikke Lounge- eller Forhandlerpolitik. Kunden opfordres til at tjekke Lounge- og Forhandlerbeskrivelsen, som befinder sig i Lounge Finder-linket på Programmets hjemmeside og i appen, og som beskriver de specifikke betingelser med relation til børn, forud for besøget i Loungen eller hos Forhandleren. Det er Loungen eller Forhandleren, som bestemmer, om børn har ret til at opnå adgang til Loungen eller Forhandleren.

 13. Adfærdsstandarder: Et besøg hos Loungen eller Forhandleren forudsætter, at Kunden, gæsterne og børnene opfører sig og er klædt i henhold til Loungens eller Forhandlerens Brugsbetingelser, og enhver person, som ikke overholder disse Brugsbetingelser, kan blive bedt om at forlade Loungen eller Forhandlerstedet. Priority Pass kan ikke gøres ansvarlig for enhver form for tab, som Kunden eller en gæst måtte pådrage sig, hvis en Lounge eller Forhandler nægter personen adgang eller anvendelse, fordi Kunden eller gæsten ikke har overholdt Programmets betingelser eller Loungens eller Forhandlerens Brugsbetingelser.

 14. Forbrugspriser: Servering af alkoholiske drikkevarer, såfremt dette er lovligt i henhold til lokal lovgivning, kan tilbydes efter Loungens eller Forhandlerens eget skøn, og i visse tilfælde kan dette tilbud være begrænset eller utilgængeligt. I disse tilfælde er Kunden ansvarlig for at betale enhver form for pris for yderligere forbrug eller for alkoholiske drikke i premiumkvalitet direkte til Loungen eller Forhandleren. Se de enkelte Lounge- eller Forhandlerbeskrivelser for yderligere informationer.

 15. Telefon og Wi-Fi: Tilgængeligheden af telefon og Wi-Fi kan variere alt afhængigt af hver Lounge og Forhandler, og disse tilbud stilles til rådighed efter Loungens eller Forhandlerens eget skøn. Gratis brug af telefonfaciliteter kan være begrænset til lokale telefonnumre. Gebyrer for andre servicer kan opkræves efter Loungens eller Forhandlerens eget skøn, og Kunden er ansvarlig for at betale disse gebyrer direkte til Loungen eller Forhandleren.

 16. Flymeddelelser: Lounges og Forhandlere er ikke forpligtede til at vise eller udsende flymeddelelser, og Kunden accepterer, at Priority Pass ikke kan gøres ansvarlig for enhver form for direkte eller indirekte tab, som Kunden og/eller gæster måtte pådrage sig som følge af, at de ikke er gået rettidigt om bord på flyet. Kunden er ansvarlig for at tjekke de relevante adgangsbetingelser for ethvert land, der besøges, og for at besidde de korrekte rejsedokumenter med relation til rejsen.

 17. Ændringer i Programmet: Priority Pass har ret til at ændre Lounge- og Forhandlergebyrerne eller Programmet til enhver tid ved overholdelse af 30 dages varsel forud for en sådan ændring. Hvis Kunden modtager Programmet via en betalingskortudbyder eller en anden organisation, får betalingskortudbyderen eller organisationen besked om disse ændringer og er derefter ansvarlig for at informere Kunden om ændringerne. I det tilfælde, at Kunden ikke accepterer en ændring, har Kunden ret til at afbryde medlemskabet af Programmet ved at give 30 dages skriftligt varsel direkte til Priority Pass eller til betalingskortudbyderen eller en anden organisation, som derefter er ansvarlig for at informere Priority Pass om dette og betale enhver udgift, som måtte opstå, fordi Priority Pass ikke er blevet informeret om Kundens afbrydelse af medlemskabet.

 18. Tredjepartsorganisationer: Lounges og Forhandlere ejes og drives af tredjepartsorganisationer. Kunder og gæster skal overholde de regler og politikker, som hver deltagende Lounge og Forhandler har defineret, og Kunden accepterer, at tilgængelighed af en Adgangsmetode for en Lounge eller Forhandler ikke garanterer adgang eller fortsat adgang men er underlagt kapacitetsbegrænsninger. Kunden accepterer, at Priority Pass ikke kan kontrollere Loungens eller Forhandlerens beslutning om at give Kunden adgang eller ej; antallet af personer, der må befinde sig på stedet samtidig; tilbudte faciliteter; åbningstider; den tidsperiode, som Kunden har ret til at tilbringe i Loungen eller hos Forhandleren; ethvert ekstra gebyr; eller de medarbejdere, der er ansat på stedet. Priority Pass vil bestræbe sig på at sikre, at goder og faciliteter står til rådighed som lovet, men Kunden accepterer, at Priority Pass på ingen måde kan garantere, at disse goder og faciliteter står til rådighed, hverken enkelte eller alle, på tidspunktet for Kundens besøg.

 19. Betalinger mellem Kunde og Lounge: Hvis det er relevant, kan adgang til specifikke Lounges kræve betaling ud over Kundens rettighed. Denne yderligere betaling forvaltes af Loungen, og Priority Pass kan ikke gøres ansvarlig for denne transaktion mellem Kunde og Lounge.

 20. For-booking: Hvis det er relevant, kan Lounges tilbyde en forudbestillingstjeneste for et yderligere gebyr, som forvaltes af Priority Pass eller Lounge. Udbyderen af forudbestillingstjenesten vil være angivet på forudbestillingssiden, og tjenestebeskrivelsen på programmets hjemmeside og app. Hvis Lounge er en registreret forhandler og behandler det ekstra gebyr, er Lounge ansvarlig for denne tjeneste og transaktionen mellem kunde og Lounge.  Alle transaktioner relateret til forudbestilling eller forespørgsler angående betaling foretaget via Lounge skal adresseres til Lounge.

  Hvis Priority Pass er en registreret forhandler og behandler det ekstra gebyr, er Priority Pass ansvarlig for denne tjeneste og transaktionen mellem kunde og Lounge. Alle transaktioner relateret til forudbestilling eller forespørgsler angående betaling foretaget via Priority Pass skal adresseres til Priority Pass. Forudbestilling er underlagt, at kunden overholder alle gældende vilkår i disse brugsbetingelser samt Lounges vilkår.


 21. Tredjepartlinks og -hjemmesider: Programmets hjemmeside kan indeholde links til hjemmesider, tilbud eller programmer, som tilbydes eller ejes af tredjeparter, som ikke er en del af eller kontrolleres af Priority Pass. Priority Pass kan ikke gøres ansvarlig for indholdet på sådanne tredjepartshjemmesider, eller i relation til anvendelsen af enhver Lounge eller Forhandler, eller anvendelsen af ethvert tilbud, der fremsættes af tredjeparter. Priority Pass kan ikke gøres ansvarlig for enhver form for tab eller skade, der måtte opstå som følge af Kundens anvendelse af enhver hjemmeside, ethvert tilbud eller ethvert program fra en tredjepart.

 22. Tab: Kunden accepterer, at Priority Pass ikke kan gøres ansvarlig for nogen form for direkte eller indirekte tab, som Kunden eller en gæst måtte pådrage sig i forbindelse med tilgængelighed eller manglende tilgængelighed, hverken helt eller delvist, af enhver af de lovede goder og faciliteter. Kunden accepterer, at Priority Pass ikke kan gøres ansvarlig for nogen form for tab eller personskade, der måtte opstå i en Lounge eller hos en Forhandler for en person, der har opnået adgang via en Adgangsmetode i forbindelse med Programmet.

 23. Personlige Ejendele: I det størst mulige omfang, at dette er tilladt i henhold til lovgivningen, kan Priority Pass ikke gøres ansvarlig for Kundens eller en gæsts handlinger i forbindelse med disse personers ophold i en Lounge eller hos en Forhandler eller deres deltagelse i Programmet, og Priority Pass er ikke ansvarlig for nogen form for personlige ejendele, som en Kunde eller Kundens gæster medbringer til en Lounge eller en Forhandler.

 24. Mistet eller Stjålen Adgangsmetode: Informationer om mistede, stjålne eller beskadigede Adgangsmetoder skal straks formidles til (i) det Priority Pass-kontor, som udstedte den pågældende Adgangsmetode, eller (ii) betalingskortudbyderen eller en anden organisation, som er ansvarlig for at udlevere en ny Adgangsmetode. Udlevering af en ny Adgangsmetode kan medføre opkrævning af et gebyr.

 25. Ugyldig Adgangsmetode: Enhver Lounge eller Forhandler, som en Kunde opnår adgang til via en ugyldig Adgangsmetode, herunder enhver gæst, kan opkræve et gebyr fra Kunden.

 26. Annullering via Kunden: Hvis Kunden annullerer enten sin adgang til Programmet eller relationen til betalingskortudbyderen eller en anden organisation, som har bevilliget adgangen, bliver Adgangsmetoden annulleret fra og med annulleringens ikrafttrædelsesdato. Enhver Lounge eller Forhandler, som en Kunde opnår adgang til via en ugyldig Adgangsmetode, herunder enhver gæst, kan opkræve et gebyr fra den pågældende Kunde. Kunder, som har adgang til Programmet direkte via Priority Pass, skal kontakte Priority Pass i forbindelse med ethvert spørgsmål angående annullering. Kunder, som har adgang til Programmet via en betalingskortudbyder eller en anden organisation, skal kontakte betalingskortudbyderen eller den anden organisation i forbindelse med ethvert spørgsmål angående annullering.

 27. Annullering og ubetalte gebyrer:Hvis medlemskabet af Programmet er blevet ophævet, fordi Kundens betalingskort er blevet annulleret, eller en konto er blevet forbundet med et betalingskort, som ikke længere er en del af Programmet, forbeholder Priority Pass sig retten til at lægge sag an for at opnå betaling af ubetalte gebyrer.

 28. Annullering via Priority Pass: Priority Pass forbeholder sig retten til at ophæve medlemskabet af Programmet eller stoppe Programmet til enhver tid efter eget skøn og uden varsel. Hvis det er relevant, vil en delrefundering af Programmets årlige gebyr/tilmeldingsgebyr blive gennemført, såfremt ophævelse ikke sker på baggrund af svig eller misbrug fra Kundens side. Priority Pass forbeholder sig retten til straks at annullere ethvert medlemskab af Programmet uden refundering, såfremt medlemmet misligholder disse Brugsbetingelser.

 29. “Fortrydelsesperiode” for nye medlemmer af Programmet: Nye Kunder i Programmet, som har købt medlemskabet direkte hos Priority Pass, har ret til en fuld refundering af Program-medlemsgebyret, hvis de annullerer medlemskabet inden for 14 dage fra det oprindelige køb og ikke har brugt servicen til fulde endnu. Enhver service, som er blevet brugt inden for denne fortrydelsesperiode på 14 dage, vil blive fratrukket enhver refundering efter annullering af medlemskab af Programmet inden udgangen af denne annulleringsperiode på 14 dage. Annullering af medlemskabet skal fremsendes skriftligt til det Priority Pass-kontor, som udstedte Adgangsmetoden, eller via telefon: +44 20 8680 1338.

 30. Fornyelse af Programmet: Betingelserne for fornyelse defineres af Priority Pass efter eget skøn.

 31. Automatisk fakturering: Hvis medlemskab af Programmet er blevet købt direkte hos Priority Pass, og såfremt Kunden indvilligede i automatisk fakturering i forbindelse med tilmeldingen, fornyes medlemskabet af Programmet automatisk. Hvis Kunden ikke ønsker at forny medlemskabet af Programmet, skal Kunden annullere sit medlemskab af Programmet inden for 30 dage fra fornyelsesdatoen ved hjælp af en skriftlig meddelelse herom til det Priority Pass-kontor, som udstedte Adgangsmetoden. Hvis Kunden ønsker at annullere den automatiske fakturering for medlemskab af Programmet, skal dette bekræftes skriftligt mindst 6 uger før udløbsdatoen for Kundens aktive medlemskab af Programmet.

 32. Standardfakturering: Hvis medlemskab af Programmet er blevet købt direkte hos Priority Pass, og Kunden har indvilliget i standardfakturering, udløber medlemskabet af Programmet, såfremt Kunden ikke skriftligt informerer Priority Pass om sit ønske om at forny medlemskabet af Programmet forud for udløbet af medlemskabet af Programmet.

 33. Gebyrer: Priority Pass forbeholder sig retten til at øge ethvert gebyr i forbindelse med Programmet under overholdelse af 30 dages varsel til Kunden. Disse gebyrer kan indbefatte, men er ikke begrænset til, gebyrer for medlemskab af Programmet eller Lounge- eller Forhandlergebyrer.

 34. Gemt Betalingskort: Et gyldigt og ikke-udløbet betalingskort skal gemmes for hver Kundes medlemskabskonto, og hvis kortet mangler, kan dette medføre udelukkelse fra eller ophævelse af Kundens medlemskab. Ved at fremlægge eller opdatere detaljer om betalingskortet i forbindelse med kontoregistrering, gældende i hele medlemskabets løbetid, eller ved anvendelse af betalingskortet som Adgangsmetode hos en Lounge eller Forhandler (hvis relevant), indvilliger Kunden i, at disse kortoplysninger vil blive gemt og anvendt til betaling for ethvert medlemskab af Programmet eller til betaling af Lounge- eller Forhandlergebyrer, eller til behandling af enhver form for kontobekræftelseskontrol, hvis det er relevant. Priority Pass har ret til fra tid til anden at behandle yderligere bekræftelsestransaktioner eller udføre betalingskortautentificering for det gemte betalingskort for at opretholde passende autoritet i forbindelse med opkrævning af betalinger eller behandling af kontobekræftelseskontroller i henhold til gældende lovgivning. Ethvert beløb, der debiteres som en del af en bekræftelsesproces, vil blive annulleret/tilbageført af Priority Pass efter modtagelse af bekræftelsen fra Kundens betalingskortudbyder. 

 35. Opgraderinger og Nedgraderinger: Hvis medlemskab af Programmet er blevet købt direkte hos Priority Pass, kan nye Kunder op- eller nedgradere deres medlemskab af Programmet ved at kontakte Priority Pass inden for 14 dage efter opstart af deres medlemskab af Programmet, såfremt de endnu ikke har besøgt en Lounge eller Forhandler. Kunder, som fornyr deres medlemskab, kan kun op- eller nedgradere deres medlemskab af Programmet i starten af en ny Program-medlemskabsperiode.

 36. Yderligere gebyrer: Hvis medlemskab af Programmet er blevet købt direkte hos Priority Pass, og alt afhængigt af Kundens bopælsland, opkræves eventuelt et forsendelses- og administrationsgebyr på GBP £10/EUR €10/USD $10. Priority Pass kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for yderligere gebyrer eller internationale gebyrer, som Kunden måtte pådrage sig i forbindelse med transaktioner og betalinger.

 37. Skadeserstatning: Kunden indvilliger i at holde Priority Pass, herunder virksomhedens direktører, repræsentanter, medarbejdere, agenter og partnere (samlet kaldet “skadesløsholdte parter”) skadesløse i forhold til enhver form for ansvar, skadeserstatninger, tab, krav, sagsanlæg, domme, omkostninger og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer) med forbindelse til personkvæstelse eller død, eller beskadigelse eller ødelæggelse af materiel, der måtte opstå som følge af en Kundes eller gæsts anvendelse af Programmet, med mindre en sådan skadeserstatning er baseret på grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse fra de skadesløsholdte parters side.

 38. Skatteansvar: Priority Pass er ikke involveret i nogen form for skatteansvar fra Kundens side i forhold til indtjening, brug, afgifter eller andre skatteansvar, der måtte opstå i forbindelse med Kundens medlemskab af Programmet. Kunden opfordres til at kontakte sin bogholder eller revisor for yderligere oplysninger. Kunden er eneansvarlig for enhver form for skatteansvar, der måtte opstå i forbindelse med medlemskab af Programmet.

 39. Personoplysninger: Ved at deltage i Programmet indvilliger Kunden i, at hans/hendes personoplysninger må blive anvendt i henhold til Programmets databeskyttelsespolitik, som står til rådighed på Programmets hjemmeside og kan indhentes ved at kontakte Priority Pass Limited, Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London EC3A 7BU, Storbritannien.

 40.  Tvister:: Kunden er enig i, at Priority Pass ikke kan gøres ansvarlig for nogen form for tvist eller krav, der måtte opstå mellem Kunde, Lounges, betalingskortudbydere eller andre organisationer, og dette gælder ligeledes for enhver form for tab, omkostninger, skadeserstatninger og udgifter, som opstår eller debiteres.

 41. Programreklamationer: Priority Pass kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for tvist eller krav, der måtte opstå mellem Kunden og Lounges eller Forhandlere, og dette gælder ligeledes for enhver form for tab, omkostninger, skadeserstatninger og udgifter, som opstår eller debiteres. Hvis Kunden har bekymringer eller reklamationer vedrørende Programmet, bedes han/hun kontakte Priority Pass. Enhver form for krav, problem eller reklamation, der måtte opstå baseret på eller i forbindelse med Programmet med hensyn til adgang til en Lounge eller Forhandler, skal håndteres af Priority Pass. Kunder, der ønsker at fremlægge reklamationer vedrørende adgang til en Lounge eller Forhandler, skal fremlægge en reklamation via de nævnte kommunikationskanaler inden for seks måneder fra adgang til den pågældende Lounge eller Forhandler.

  Ved at ringe til et af følgende Priority Pass-kontorer:
  Storbritannien: +44 (0) 208 680 1338
  Hongkong: +852 2866 1964
  USA / Dallas: +1 972 735 0536

  Pr. brev til:
  Priority Pass
  PO Box 815
  Haywards Heath
  RH16 9LR
  United Kingdom

  Via e-mail:
  info@prioritypass.com

 42. Overvågning: Priority Pass bestræber sig konstant på at forbedre de servicer, som tilbydes til Kunderne, og derfor kan telefonopkald fra Kunderne blive overvåget for at opretholde og forbedre vores servicer. Hvis opkald bliver overvåget, kan Kunderne opnå adgang til deres egne telefonoptagelser og opkaldsgebyrer ved at sende en skriftlig anmodning herom til Priority Pass.

 43. Sanktioner: Kunden hævder og garanterer, at (i) Kunden ikke er bosat i et land, som er underlagt en embargo af den amerikanske regering, eller som betegnes af den amerikanske regering som et “terroristunderstøttende” land, og at (ii) Kunden ikke står opført på den amerikanske regerings “overvågningsliste” over forbudte eller begrænsede parter, herunder listen ved navn Specially Designated Nationals List, som offentliggøres af Office of Foreign Assets Control under det amerikanske finansministerium eller listen ved navn Denied Persons List, som offentliggøres af det amerikanske handelsministerium.

 44. Jurisdiktion: I det omfang, at dette er tilladt i henhold til lokale love eller bestemmelser, skal disse Brugsbetingelser ligge under for og udfærdiges i henhold til engelsk lovgivning, og Priority Pass og Kunden skal indvillige i at anvende de engelske domstole som ikke-eksklusiv jurisdiktion til at løse enhver form for tvist, som måtte opstå.

 45. Eksigibilitet: Enhver bestemmelse i disse Brugsbetingelser, som erklæres ugyldig eller uden retskraft af enhver kompetent autoritet eller domstol, vil blive adskilt fra Brugsbetingelser i det omfang, som en sådan ugyldighed eller manglende eksigibilitet kræver, uden dog at påvirke alle andre bestemmelser i disse Brugsbetingelser.

 46. Konflikt: I tilfælde af en konflikt mellem den engelske udgave af disse Brugsbetingelser og enhver anden version eller oversættelse af disse Brugsbetingelser gælder den engelske version.


  Specifikke betingelser for Rabatordninger:

  Hvis dit medlemskab af Programmet indbefatter adgang til Rabatordninger, gælder følgende specifikke betingelser ud over paragrafferne 1-47:

  Rabatordning
  betyder tilbud fra madsteder, wellness-steder og butikker, der som regel indbefatter en rabat, som tilbydes en Forhandler eller Kunde, hvor Forhandleren er Registreret Forhandler (Kunden betaler Forhandleren direkte), og der er som regel tale om Forhandler-støttede rabatter (prisreduktion eller procenter).

 47. Registreret Forhandler: Forhandleren er Registreret Forhandler for adgang til Rabatordninger via dette Program. Kunden betaler Forhandleren direkte efter anvendelse af Rabatordningen.

 48. Adgang: Der kan kun opnås adgang til Rabatordninger via Programmets hjemmeside eller app. Rabatordninger anvendes af Forhandleren efter gennemførelse af transaktionen mellem Kunden og Forhandleren.

 49. Betingelser for Rabatordninger: Hver Rabatordning har sine egne specifikke betingelser, som vil være defineret i beskrivelsen af Rabatordningen og står til rådighed på Programmets hjemmeside eller app forud for opnåelse af adgang. Ved at generere en Rabatordning accepterer Kunden betingelserne for Rabatordningen. Læs venligst betingelserne for Rabatordningen grundigt forud for opnåelse af adgang til en Rabatordning.

 50. Adgangsmetode: Adgangsmetoden vil være en gyldig QR-kode eller en alfanumerisk kode, som genereres, når Rabatordningen er blevet valgt, og som Kunden kan bruge til at indløse Rabatordningen hos Forhandleren.

 51. Indløsning af Rabatordning: For at opnå adgang til Rabatordningen skal Adgangsmetoden fremlægges for Forhandleren, og Kunden skal informere Forhandlerens medarbejdere om, at han/hun ønsker at indløse Rabatordningen. Adgangsmetoden vil blive tjekket visuelt af Forhandlerens medarbejdere for at bekræfte, at Kunden har ret til at opnå adgang til Rabatordningen, som tilbydes via Programmet, herunder det antal gæster, som må ledsage Kunden.

 52. Yderligere gebyrer: Kunden er ansvarlig for enhver form for yderligere gebyrer, som ikke er udspecificerede men indbefattede i Rabatordningen.

 53. Anvendelse og udløbsdato: Indløsningen af Rabatordningen er uoverdragelig, og Kunderne må kun indløse Rabatordninger enten indtil ordningernes udløbsdato, som vist på Programmets hjemmeside og/eller app, eller som defineret i betingelserne for Rabatordningen. Rabatordninger må ikke indløses af andre personer end Kunden og hans/hendes berettigede gæster.

 54. Forhandlergebyrer: Priority Pass kan ikke gøres ansvarlig for gebyrer, som en Forhandler måtte opkræve i forbindelse med enhver Rabatordning, uanset om disse gebyrer er autoriserede, uautoriserede eller forkerte.

 55. Tvister: Ethvert krav eller problem, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Rabatordninger, skal håndteres af Forhandleren. Kunder, som ønsker at klage over en Rabatordning, skal inden for 30 dage fra indløsning af Rabatordningen fremlægge en reklamation for Forhandleren i henhold til den klageprocedure, der er defineret i betingelserne for Rabatordningen.


  Specifikke Betingelser for Tredjepartsplatforme:

  Hvis dit medlemskab af Programmet indbefatter adgang til servicer via Tredjepartsplatforme, gælder følgende specifikke betingelser ud over paragrafferne 1-56:

  Tredjepartsplatform
  betyder en tredjeparts hjemmeside, white-label/re-branding-hjemmeside eller mobile applikation, som produceres eller drives af en Forhandler, hvor Kunderne kan opnå adgang til gratis eller prisreducerede services, eftersom de er Kunder i Programmet. 


 56. Registreret Forhandler: Forhandleren er Registreret Forhandler i forhold til indløsning af prisreducerede servicer via en Tredjepartsplatform, som en Kunde har opnået adgang til ved at være Kunde i Programmet.

 57. Adgang: Kunder kan opnå adgang til servicerne via Tredjepartsplatformen gennem (i) Programmets hjemmeside eller app, eller (ii) via et hyperlink, som udleveres af Priority Pass til Kunden. 

 58. Betingelser for Tredjepartsplatforme: Hver Forhandler har sine egne specifikke brugsbetingelser for sine egne servicer, som Kunden skal overholde. Ved at anvende Tredjepartsplatformen accepterer Kunden Forhandlerens betingelser. Læs venligst Forhandlerens betingelser grundigt forud for anvendelsen af servicer fra en Tredjepartsplatform. I tilfælde af en konflikt mellem Program-betingelserne og Forhandlerens betingelser gælder Program-betingelserne.

 59. Adgangsmetode Adgangsmetoden afhænger af de servicer, der opnås adgang til på Tredjepartsplatformen. Kunder kan opnå servicer på Tredjepartsplatformen efter betaling, hvis det er relevant, ved at bruge et link på Programmets hjemmeside eller app. Kunder bliver eventuelt bedt om at forlade Programmets hjemmeside og sendes videre til Tredjepartsplatformen.

 60. Anvendelse af Tredjepartsplatforme: Når Kunden har valgt servicen, opnår Kunden adgang til Tredjepartsplatformen direkte.

 61. Yderligere gebyrer: Servicer, som Kunden opnår adgang til via Tredjepartsplatforme, kan være gratis eller prisreducerede som følge af medlemskab af Programmet. Kunden er ansvarlig for enhver form for yderligere gebyrer, herunder men ikke begrænset til, in-app-køb og add-ons, som ikke er udspecificerede som indbefattet i Kundens medlemskab af Programmet.

 62. Anvendelse og udløbsdato: Servicer, som Kunden opnår adgang til via Tredjepartsplatforme, er uoverdragelige, og Kunderne må kun anvende disse servicer indtil enten (i) udløbsdatoen som vist på Tredjepartsplatformen, (ii) udløb af medlemskab af Programmet, eller indtil (iii) udløbsdatoen for servicerne som defineret i Program-betingelserne eller Forhandlerens betingelser. Servicer via Tredjepartsplatforme må ikke anvendes af andre personer end Kunden eller hans/hendes berettigede gæster, hvis det er relevant.

 63. Forhandlergebyrer: Priority Pass kan ikke gøres ansvarlig for gebyrer, som en Forhandler måtte opkræve i forbindelse med Tredjepartsplatforme, uanset om disse gebyrer er autoriserede, uautoriserede eller forkerte.

 64. Ændringer: Priority Pass har ret til efter eget skøn at tilbagekalde eller erstatte tilbuddet om adgang til servicer via Tredjepartsplatforme ved offentliggørelse af et varsel om en sådan ændring.

 65. Tvister: Ethvert krav eller problem, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med servicer, som Kunden har opnået adgang til via Tredjepartsplatforme, skal håndteres af Forhandleren. Kunder, som ønsker at klage over en Tredjepartsplatform, skal fremlægge en reklamation for Forhandleren i henhold til klageprocedure, der er defineret på Tredjepartsplatformen.