Privacybeleid

PRIVACYBELEID

PRIORITY PASS LTD, een onderneming van Collinson Group Ltd ("we"), is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.  Dit privacybeleid, in combinatie met onze Gebruiksvoorwaarden, verklaart hoe wij persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken wanneer u onze website, services of producten gebruikt, behandelen.

 1. Verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens

We verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens alleen als:     

 • U hiermee akkoord gaat; of
 •  
 • Het noodzakelijk is voor ons om onze service of product te leveren, waarmee u akkoord bent; of
 • Het noodzakelijk is voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen als leveranciers van reiservaringen; of
 • We een legitieme reden hiervoor hebben, zoals bij fraudepreventie of schuldinvordering.

 1. Welke soorten persoonlijke gegevens behandelen we
   
   

We verzamelen en verwerken de persoonlijke gegevens die u verstrekt als u interactie heeft met ons, online of via e-mail, telefoon of per post.

Zulke persoonlijke gegevens kunnen het volgende omvatten:

 • Voornaam en achternaam;
 • Post- en/of e-mailadres;
 •  
 • Geslacht, geboortedatum;
 • Vestigingsland en/of nationaliteit;
 •  
 • Unieke identificeerbare informatie (bijv. uw gebruikersnaam of -nummer en wachtwoord);
 •  
 • Financiële informatie (bijv. betaalkaart of bankrekening);
 •  
 • Sommige gegevens die door uw apparaat worden geleverd zoals IP-adres, apparaat-ID, type apparaat en locatiegegevens.

 1. Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens
   
   

We kunnen de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen en verwerken gebruiken om:

 • U toegang te verstrekken tot onze website;
 •  
 • Toegang te leveren tot reiservaringen binnen het “ Priority Pass”-programma;
 •  
 • Betalingen die vereist zijn voor de producten en services die u heeft verzocht te verwerken;
 •  
 • U te voorzien van informatie waar u om heeft gevraagd, inclusief maar niet beperkt tot, aanbiedingen, documentatie over services, brochures, nieuwsbrieven en reacties op aanvragen;
 •  
 • Te reageren op aanvragen van u omtrent onze producten en services;
 •  
 • Wanneer u daarmee akkoord bent gegaan, informatie te verstrekken over bepaalde andere goederen en services waarvan wij denken dat u hierin geïnteresseerd zult zijn;
 •  
 • Te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen;
 •  
 • Ontdekken en voorkomen van fraude.

 1. Delen en versturen van persoonlijke gegevens
   
   

Wij delen uw persoonlijke gegevens met niemand, behalve wanneer u hiermee akkoord gaat of wanneer het delen noodzakelijk is om aan ons contract met u te voldoen of wanneer we wettelijk toegestaan of verplicht zijn dit te doen. Bovendien worden uw persoonlijke gegevens alleen gedeeld met geselecteerde organisatie die onze veiligheidsprocedures en -beleid naleven.

Organisaties waarmee wij u persoonlijke gegevens kunnen delen zijn:

 • Andere leden van onze bedrijfsgroep wanneer zij ons helpen bij het leveren van onze services aan u;
 •  
 • Onze serviceproviders en onderaannemers wanneer zij ons helpen bij het leveren van onze services aan u;
 •  
 • Aan een regelgevende instantie of andere autoriteit wanneer wij een regelgevende of wettelijke verplichting moeten nakomen;
 •  
 • Organisaties voor fraudepreventie of het invorderen van schulden wanneer dit vereist is om onze legitieme belangen te beschermen.

Een aantal van deze organisaties kan zich bevinden in een land buiten de Europese Economische Ruimte of waar andere dataprivacywetten van toepassing zijn. We dragen alleen uw persoonlijke gegevens over aan dat land wanneer zij een adequaat beschermingsniveau van uw rechten en vrijheden garanderen, of wanneer u ons uw toestemming heeft gegeven of die organisatie contractueel gebonden is zich te houden aan de databeschermingswet van de Europese Economische Ruimte.

Wij verkopen geen persoonlijke gegevens.

 1. Opslag en bescherming van persoonlijke gegevens
   
   

Persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid worden opgeslagen op beveiligde servers in het Verenigd Koninkrijk.

We behandelen uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met adequate en redelijke procedures en technologieën om de veiligheid, beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit te bewaren en beschermen en onwettig en ongeautoriseerd verwerken, verlies of schade te voorkomen, vanaf het moment van verzameling tot het moment van vernietiging.

Wanneer persoonlijke gegevens worden verstuurd via internet, worden ze versleuteld.

Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of u er een heeft gekozen) waarmee u toegang heeft tot bepaalde delen van uw persoonlijke gegevens, bent u ervoor verantwoordelijk dit wachtwoord vertrouwelijk te houden. Wij vragen u uw wachtwoord met niemand te delen. 

 1. Verwijderen en bewaren van persoonlijke gegevens

   

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor lang het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en we verwijderen alle persoonlijke gegevens van onze systemen als deze niet langer nodig zijn. 

We bewaren uw persoonlijke gegevens na deze tijd alleen wanneer dit nodig is voor een regelgevende of wettelijke verplichting.

 1. Gebruik van cookies
   
   

Wij gebruiken cookies op onze website om uw gebruikerservaring te verbeteren doordat de website u zich kan 'herinneren', voor de duur van uw bezoek (door gebruik van een 'sessiecookie') of voor herhaalde bezoeken (door gebruik van een 'permanent cookie').  Wij kunnen ook cookies gebruiken om onze services en producten aan te passen aan bijvoorbeeld uw locatie en/of browsegewoontes.

Klik hier om ons Cookiebeleid te lezen waarin wordt verklaard wat we doen en hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen.

 1. Uw rechten

   

U heeft te allen tijde en gratis het recht tot toegang tot uw persoonlijke gegevens, op de volgende manieren:

 • Verzoek ons om een kopie van uw persoonlijke gegevens die we bewaren. Wij kunnen een redelijke toeslag in rekening brengen voor het leveren van verdere kopieën en wij kunnen weigeren u deze informatie te verstrekken wanneer uw verzoeken duidelijk onterecht of overdadig zijn;
 •  
 • Laat uw persoonlijke gegevens wijzigen als deze onjuist of onvolledig zijn;
 •  
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens wanneer het niet langer noodzakelijk is voor ons om deze te bewaren voor het doeleinde waarvoor deze in eerste instantie werden verzameld of verwerkt, behalve wanneer wij een wettelijke of regelgevende verplichting hebben om deze persoonlijke gegevens te bewaren;
 •  
 • Beperk verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wanneer u eerder een contract met ons bent aangegaan voor een service of product, kan dit inhouden dat het contract voor de service of het product wordt geannuleerd;
 •  
 • Trek uw goedkeuring voor direct marketing, inclusief profiling in;
 •  
 • Verkrijg en hergebruik uw persoonlijke gegevens voor uw eigen doeleinden in overeenstemming met bepaalde voorwaarden voor overdraagbaarheid.

 1. Hoe contact met ons op te nemen
   
   

Voor wetgeving omtrent bescherming van gegevens is PRIORITY PASS LTD, een onderneming van Collinson Group Ltd, geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 02728518 en kantoor in Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, Verenigd Koninkrijk de data controller.

Om uw rechten uit te oefenen, of wanneer u vragen heeft over ons privacybeleid, of wanneer u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens, of een veiligheidskwestie wilt melden, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer, zie gegevens hieronder:

Data Protection Officer
PRIORITY PASS LTD
Data.Protection@prioritypass.com

Als u niet tevreden bent met onze reactie, kunt u contact opnemen met het kantoor van de Information Commissioner (ICO).  Meer informatie is te vinden op https://ico.org.uk/.

 1. Andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze website, dus wanneer u naar zulke andere websites gaat, moet u hun eigen cookiebeleid lezen.

 1. Wijzigingen aan ons beleid
   
   

Wij beoordelen ons privacybeleid regelmatig en maken nieuwe versies op onze website beschikbaar.  Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 17/04/2018.